SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

w roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie


PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Technik architektury krajobrazu 


Technik żywienia i usług gastronomicznych


Technik informatyk


Technik usług kelnerskich


PO GIMNAZJUM

Technik architektury krajobrazu 


Technik żywienia i usług gastronomicznych


Technik informatyk


Kelner