Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Praktyczna nauka zawodu

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU jest realizowana w dwóch formach:

 • praktyk zawodowych,
 • zajęć praktycznych.

Obie formy praktycznej nauki zawodu stanowią dopełnienie teoretycznego kształcenia zawodowego. Praktykę zawodową odbywają uczniowie każdego zawodu, a zajęcia praktyczne tylko uczniowie kształcący się w zawodzie: technik architektury krajobrazu.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczą właściwej organizacji pracy, współdziałania w grupie kolegów i koleżanek, odpowiedzialności za powierzone zadania, samodzielności w podejmowaniu bieżących decyzji oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki wybranego zawodu. Stwarzają uczniom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz są dla nich sprawdzianem przygotowania do pełnienia przyszłych zadań zawodowych.

Niezależnie od nauczanego zawodu praktyka realizowana jest poza terenem szkoły – w rzeczywistych warunkach pracy – w przedsiębiorstwach i zakładach, które zapewniają realizację programu nauczania i z którymi zostały podpisane umowy.

Od kilku lat uczniowie z kierunków gastronomicznych i architektury krajobrazu, wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci. Od roku szkolnego 2014/2015 informatycy mają również taką możliwość, gdyż nasza szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ i praktykanci ze wszystkich kierunków nauczania będą nadal wyjeżdżać na staże do Anglii, Niemiec i Włoch.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Praktykę zawodową odbywają uczniowie klasy drugiej i trzeciej po 2 tygodnie w roku szkolnym.

 • Praktyka zawodowa odbywa się w profesjonalnych zakładach świadczących usługi w zakresie: produkcji, pielęgnacji i sprzedaży roślin ozdobnych, urządzania i konserwacji obiektów architektury krajobrazu oraz wykonywania projektów. Miejscami praktyk dla uczniów są także indywidualne jednostki gospodarcze prowadzące działalność produkcyjno-usługową z zakresu tego zawodu.
 • Zajęcia praktyczne realizowane są w dobrze wyposażonej bazie praktycznej nauki zawodu na terenie naszej szkoły pod kierunkiem specjalistycznie wykształconej kadry pedagogicznej lub poza szkołą, na podstawie zleceń na prace związane z programem nauczania. Zajęcia mają uczniowie klasy drugiej i trzeciej – całorocznie, a w czwartej – przez pierwszy okres roku szkolnego. We wszystkich klasach te zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W skład szkolnej bazy dydaktycznej, która jest warunkiem prawidłowego przygotowania uczniów do zawodu architekta krajobrazu, wchodzą:

 • ozdobny ogród dydaktyczny,
 • szklarnia i inne pracownie zajęć praktycznych,
 • narzędziownia ze specjalistycznym sprzętem i maszynami do nauki zawodu,
 • zaplecze socjalne.

Teren ogrodu i upraw są dostosowane funkcjonalnie i organizacyjnie do realizacji programu nauczania zarówno z zajęć praktycznych, jak i praktyk zawodowych.

W ramach zajęć praktycznych technicy architektury krajobrazu:

 • produkują rośliny ozdobne na kwietniki sezonowe, rabaty bylinowe, do dekoracji wnętrz,
 • wykonują dekoracje okolicznościowe oraz aranżacje roślinne wnętrz,
 • produkują drzewa i krzewy ozdobne stosowane do urządzania obiektów architektury,
 • wykonują pomiary terenowe, projektują, wykonują inwentaryzację,
 • prowadzą budowę i urządzanie obiektów architektury krajobrazu, w tym m. in.: zakładają i pielęgnują kwietniki i trawniki,
 • wykonują konserwację elementów architektury ogrodowej.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU jest realizowana w dwóch formach:

 • praktyk zawodowych,
 • zajęć praktycznych.

Obie formy praktycznej nauki zawodu stanowią dopełnienie teoretycznego kształcenia zawodowego. Praktykę zawodową odbywają uczniowie każdego zawodu, a zajęcia praktyczne tylko uczniowie kształcący się w zawodzie: technik architektury krajobrazu.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczą właściwej organizacji pracy, współdziałania w grupie kolegów i koleżanek, odpowiedzialności za powierzone zadania, samodzielności w podejmowaniu bieżących decyzji oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki wybranego zawodu. Stwarzają uczniom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz są dla nich sprawdzianem przygotowania do pełnienia przyszłych zadań zawodowych.

Niezależnie od nauczanego zawodu praktyka realizowana jest poza terenem szkoły – w rzeczywistych warunkach pracy – w przedsiębiorstwach i zakładach, które zapewniają realizację programu nauczania i z którymi zostały podpisane umowy.

Od kilku lat uczniowie z kierunków gastronomicznych i architektury krajobrazu, wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci. Od roku szkolnego 2014/2015 informatycy mają również taką możliwość, gdyż nasza szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ i praktykanci ze wszystkich kierunków nauczania będą nadal wyjeżdżać na staże do Anglii, Niemiec i Włoch.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Praktykę zawodową odbywają uczniowie klasy drugiej i trzeciej po 2 tygodnie w roku szkolnym.

 • Praktyka zawodowa odbywa się w profesjonalnych zakładach świadczących usługi w zakresie: produkcji, pielęgnacji i sprzedaży roślin ozdobnych, urządzania i konserwacji obiektów architektury krajobrazu oraz wykonywania projektów. Miejscami praktyk dla uczniów są także indywidualne jednostki gospodarcze prowadzące działalność produkcyjno-usługową z zakresu tego zawodu.
 • Zajęcia praktyczne realizowane są w dobrze wyposażonej bazie praktycznej nauki zawodu na terenie naszej szkoły pod kierunkiem specjalistycznie wykształconej kadry pedagogicznej lub poza szkołą, na podstawie zleceń na prace związane z programem nauczania. Zajęcia mają uczniowie klasy drugiej i trzeciej – całorocznie, a w czwartej – przez pierwszy okres roku szkolnego. We wszystkich klasach te zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W skład szkolnej bazy dydaktycznej, która jest warunkiem prawidłowego przygotowania uczniów do zawodu architekta krajobrazu, wchodzą:

 • ozdobny ogród dydaktyczny,
 • szklarnia i inne pracownie zajęć praktycznych,
 • narzędziownia ze specjalistycznym sprzętem i maszynami do nauki zawodu,
 • zaplecze socjalne.

Teren ogrodu i upraw są dostosowane funkcjonalnie i organizacyjnie do realizacji programu nauczania zarówno z zajęć praktycznych, jak i praktyk zawodowych.

W ramach zajęć praktycznych technicy architektury krajobrazu:

 • produkują rośliny ozdobne na kwietniki sezonowe, rabaty bylinowe, do dekoracji wnętrz,
 • wykonują dekoracje okolicznościowe oraz aranżacje roślinne wnętrz,
 • produkują drzewa i krzewy ozdobne stosowane do urządzania obiektów architektury,
 • wykonują pomiary terenowe, projektują, wykonują inwentaryzację,
 • prowadzą budowę i urządzanie obiektów architektury krajobrazu, w tym m. in.: zakładają i pielęgnują kwietniki i trawniki,
 • wykonują konserwację elementów architektury ogrodowej.

Przez ponad 60 lat kształcimy specjalistów z zakresu architektury krajobrazu. Przez te lata uczniowie pod opieką nauczycieli założyli i pielęgnowali wiele obiektów zieleni zarówno w środowisku lokalnym, jak i w różnych miastach na terenie Polski. Lokalne miasta to: Radzymin, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Legionowo, Warszawa. Ponadto, wykonywali dekoracje wnętrz w wielu różnych instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych.

W Kobyłce – przez ostatnie trzy lata – na zlecenie Urzędu Miasta wykonywaliśmy nasadzenia roślinami wyprodukowanymi w naszej szkole na tamtejszych kwietnikach sezonowych.

W Radzyminie – na zlecenie Urzędu Miasta, uczniowie na przestrzeni wielu lat wykonywali letnie i jesienne nasadzenia szkolnymi roślinami, m. in.: wokół rynku, w parku, na mogiłach żołnierzy na Cmentarzu Poległych w 1920r. oraz na Drodze Golgoty. Ponadto, projektowali i zagospodarowali tereny zieleni wokół Radzymińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biblioteki, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia i na Osiedlu Willa Developer. Ostatnia nasza praca to teren przy Pomniku Pamięci Kolejarza Kolejki Wąskotorowej.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KELNER

 • Praktyka zawodowa – uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności w renomowanych restauracjach warszawskich hoteli, takich jak: Polonia Palace, Royal Bristol Warsaw, Sofitel Warsaw Victoria, Jan III Sobieski, Radisson blu Centrum, Sheraton, Mercure Grand, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i The Westin Warsaw.

Praktyki odbywają się w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kl. III – 4 tygodnie
 • kelner – kl. II i III – po 4 tygodnie

Nasze pracownie są bardzo dobrą bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów zawodowych w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner.

Pracownia gastronomiczna wyposażona została w sześć samodzielnych stanowisk ze sprzętem do sporządzania potraw i napojów. Oprócz tego w pracowni znajdują się:

 • piec konwekcyjno – parowy,
 • mikrofalówki,
 • frytownice,
 • blendery
 • miesiarki,
 • sokowirówki
 • kuchnie indukcyjne z piekarniakami
 • miksery,
 • urządzenia chłodnicze i mroźnicze
 • sterylizator

Pracownie obsługi konsumenta wyposażone są w:

 • stoliki konsumenckie,
 • bieliznę stołową,
 • zastawę stołową,
 • sztućce – 23 rodzaje, w tym sztućce specjalne,
 • naczynia do podawania dań specjalnych,
 • zastawę szklaną, w tym szeroki asortyment szkła do serwowania napojów,
 • czajniki elektryczne,
 • ekspresy do kawy
 • witrynę chłodniczą
 • wózki do serwisu specjalnego i wiele innych.

Podczas zajęć w pracowni obsługi konsumenta uczniowie mają możliwość odtworzenia rzeczywistych warunków, jakie panują w sali restauracyjnej.

TECHNIK INFORMATYK

Praktyka zawodowa w tym zawodzie odbywa się w kl. III przez 4 tygodnie.

Od roku szk. 2014/2015 nasza szkoła współpracuje w tym zakresie z firmami:

 • ARCUS S.A. w Warszawie. Firma jest jednym z największych dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową na polskim rynku. Podstawowa działalność Firmy opiera się na następujących obszarach: systemach zarządzania dokumentem, systemach zarządzania korespondencją oraz dostarczaniu rozwiązań i usług z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Jej klientami są największe firmy m.in. z branży finansowej i ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i pocztowej oraz administracja państwowa,
 • NTT System w miejscowości Zakręt. Firma jest liderem na krajowym rynku produkcji komputerów stacjonarnych. NTT System współpracuje z największymi na świecie producentami sprzętu IT, gwarantującymi najwyższą jakość komponentów, co przekłada się na wysoką klasę komputerów oferowanych przez Spółkę. Partnerami firmy są m.in. Samsung, Philips, NEC, LG, Cibox, Intel, AMD, Gigabyte, Asus. Najważniejszą pozycją w ofercie NTT System są komputery stacjonarne oraz serwery i notebooki.

Poza powyżej wymienionymi współpracujemy z Coca Cola Hellenic oraz z lokalnymi firmami komputerowymi: MPS sp. j., A1 Komputery i Komart.

Podczas czterotygodniowej praktyki zawodowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • montażu, diagnostyki i eksploatacji stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • administracji lokalną siecią komputerową,
 • tworzenia witryn i aplikacji internetowych
 • tworzenia baz danych i zarządzania nimi

Baza zawodowa naszej szkoły jest sukcesywnie uzupełniana w pomoce dydaktyczne, szczególnie pod względem przygotowania i przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji we wszystkich zawodach, w których prowadzimy kształcenie. Dzięki dofinansowaniu na ten cel, które otrzymujemy od dwóch lat od naszej jednostki nadrzędnej – Starostwa Powiatowego w Wołominie, wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w niezbędne urządzenia i specjalistyczny sprzęt jest na coraz wyższym poziomie.

Skip to content