Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Wycieczka do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl

 „Wiśniowy sad” A. Czechowa

W dniu 23 listopada 2023 odbyła się wycieczka klas 2c, 2b oraz grupy uczniów z klasy 3g pod opieką p. Małgorzaty Mierzejewskiej-Jaros, p. Anny Romaszko, p. Doroty Gastoł i p. Ireny Pałaś do Teatru Polskiego im. Arnolda Szymfana w Warszawie na spektakl pt. „Wiśniowy sad”, czyli jedną z najlepszych sztuk Czechowa.

Oprac.: Szymon Sowiński 2c

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 23 listopada 2023


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NAKRYWANIA STOŁÓW

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NAKRYWANIA STOŁÓW Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA „Najładniejszy stół bożonarodzeniowy”

. CEL KONKURSU

 • Upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów.
 • Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
 • Wymiana doświadczeń między uczniami.
 • Wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych.

 

II. ORGANIZATOR

Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych:

M. Derlacz i E. Starzak – Jankowska

 

III. UCZESTNICY

Uczniowie klasy gastronomicznych i kelnerskich oraz chętni z innych zawodów, do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 • Stoły zapewniają organizatorzy (ławki szkolne o wymiarach 120 cm x 100cm i 80cm x 80cm) – ilość miejsca w sali ograniczona dlatego liczy się kolejność zgłoszenia do konkursu
 • Dobór nakrycia – dla dwóch osób, dowolne nakrycie w formie zasiadanej
 • Zadanie – nakrywanie stołu wykonuje dwuosobowa grupa uczniów.
 • Uczestnicy nakrywają stół własną bielizną i zastawą stołową.

 

V. TERMINARZ

 1. Termin konkursu- 15 grudnia 2022r. pracownia nr 2 udostępniona będzie dla uczestników od godziny 12.00
 2. Czas na wykonanie zadania 60 min.
 3. Ocena Jury od godziny 13.00 do 13.15

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Kryteria oceny

 • dobór bielizny stołowej 0-5 pkt
 • sposób ułożenia bielizny i zastawy stołowej 0-5 pkt
 • aranżacja stołu 0-5 pkt
 • organizacja pracy przy nakrywaniu 0-5 pkt
 • nowatorstwo 0-5 pkt
 • wkład własnej pracy w wykonanie elementów dekoracyjnych 0-5 pkt

RAZEM: 30 pkt.

 

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I, II, III miejsce- nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostałe miejsca dyplomy uczestnictwa. Rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów pod koniec kwietnia.

Martyna Derlacz - 22 listopada 2023


Klub informatyka  – 14.11.2023r.

foto: Szymon Sowiński kl. 2c

Dnia 14 listopada 2023r. grupa uczniów z klas 2c, 4i i 5i5 pod opieką p. Łukasza Bryka wzięła udział w organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne spotkaniu – klubie informatyka.

Łukasz Bryk - 16 listopada 2023
Wręczenie stypendium “Talent” Starosty Powiaty Wołomińskiego

W dniu 9 Listopada 2023 r. odbyło się Uroczyste wręczenie stypendiów “Talent” Starosty Powiatu Wołomińskiego. Na początku uroczystości, uczeń klasy 4T, Szymon Mazur powitał wszystkich utworem Fryderyka Chopina pt. Nokturn 2 op. 9. Następnie w imieniu Starosty Powiatu Wołomińskiego, pana Adama Lubiaka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, pani Hanna Skrzypczak wraz z Dyrektorem naszej Szkoły, panią Małgorzatą Sieroszewską wręczyła pamiątkowe dyplomy dla naszych najlepszych kolegów i koleżanek, a także Absolwentów. Aż 71 osób otrzymało swoje nagrody.
Drugą częścią uroczystości było uczczenie 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Następnie zostały odśpiewane pieśni pt.,, O mój rozmarynie” i.,, Białe Róże”.

Oprac.: Jakub Rosłon, klasa 2C

Agnieszka Kordyzon - 10 listopada 2023


Nasza Szkoła zajęła I miejsce za realizację projektu

Nasza Szkoła zajęła I miejsce za realizację projektu #KOMÓRKOMANIA w ramach wojewódzkiego Konkursu o Tarczę Szkoły z Życiem.

Laureatami konkursu zostały jeszcze 2 szkoły z województwa mazowieckiego:

II miejsce zdobył Zespół Szkół nr 33 w Warszawie

III miejsce – XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Drogą mailową otrzymaliśmy podziękowanie od pani Marty Kamińskiej – Koordynatora ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS:

Z serca dziękujemy Wam za realizację projektu #KOMÓRKOMANIA w ramach wojewódzkiego Konkursu o Tarczę Szkoły z Życiem. Gratulujemy zwycięskim szkołom 3 województw!

Wszystkim Inicjatorom, Wolontariuszom, społecznościom szkolnym i Dyrekcjom przesyłamy ogromne podziękowania i wyrazy uznania. Wasze wyniki i pomysły na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych nie przejdą bez echa – pokażemy w mediach społecznościowych efekty Waszej pracy, chcąc uhonorować kreatywność, skuteczność i niezwykła energię Waszych akcji.

Iwona Matusiewicz - 10 listopada 2023


ŚLADAMI ŻOŁNIERZY AK i NSZ

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”
Witold Pilecki

 26 października  reprezentacja uczniów  naszej szkoły razem z Dyrektor p. Małgorzatą Sieroszewską i opiekunem Szkolnego Klubu AK Ziemi Radzymińskiej p. Małgorzatą Mierzejewską -Jaros w ramach projektu koordynowanego przez Federację Patriotyczną „Klub międzypokoleniowych spotkań” udała się do Płocka, gdzie oddała hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym o niepodległość Polski.

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 6 listopada 2023


W dniu 20 października w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Głównym zadaniem Olimpiady jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów tą tematyką. Program Olimpiady obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, towaroznawstwa, technologii gastronomicznej oraz obsługi konsumenta, a także podstawowe umiejętności (wykonywanie zadań zawodowych) z zakresu gastronomii i kelnerstwa.

Tematyką wiodącą XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu jest „Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu”. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie z klas gastronomicznych jak i kelnerskich Uczniowie mieli do rozwiązania test zamknięty składający się z 55 pytań, w wyniku zmagań wyłoniono do Etapu Okręgowego Julię Dziubę z klasy 4g i Adama Pawłowskiego również z tej samej klasy. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnym roku szkolnym.

Ewa Starzak-Jankowska - 30 października 2023


Pokonajmy nowotwory krwi – akcja zakończona

Wspólna Akcja Szkoły i Fundacji DKMS zakończona!

Do międzynarodowego rejestru potencjalnych Dawców szpiku kostnego dołączą aż 33 nowe osoby, które podpisały w naszej szkole deklaracje zgody na rejestrację i zostawiły swój materiał biologiczny.

Wśród zgłoszonych potencjalnych Dawców największą grupę stanowili Rodzice naszych uczniów, ale byli też nauczyciele i uczniowie najstarszych klas.

W przeprowadzeniu akcji uczestniczyli wolontariusze Fundacji DKMS: Hanna Gmurczyk i Dariusz Boryczko z 4i, Agata Gruchała i Szymon Mazur z 4t oraz Patrycja Getka i Maja Khawendi z 5t5. To głównie oni przeprowadzali wywiady dotyczące możliwości zarejestrowania się, pomagali w wypełnianiu deklaracji i na podstawie filmu instruktażowego DKMS czuwali nad prawidłowym pobraniem i wysuszeniem materiału biologicznego, pochodzącego z wewnętrznej strony policzków.

Akcja nie przyniosłaby takich dobrych efektów, gdyby nie udział wychowawców klas oraz pani Iwony Smoczyńskiej, dzięki której szkoła została przyozdobiona licznymi plakatami wykonanymi przez uczniów klas pierwszych. Promowały one dawstwo komórek macierzystych i szpiku kostnego.

Wspólne działania dały nam dużo radości i z dużą przyjemnością powtórzymy rejestrację w przyszłym roku. Współpraca z naszą opiekunką ze strony Fundacji DKMS – p. Justyną Guz była bardzo cenna. Krok po kroku wprowadzała nas w tajniki Akcji. Z Fundacji dostaliśmy też pakiet materiałów do rejestracji oraz dużo dodatkowych rzeczy przydatnych w naszych działaniach .

Największą radość przyniosły nam jednak tak liczne zgłoszenia Dawców szpiku kostnego. To Im przede wszystkim należą się największe podziękowania. Dzięki Ich empatii, wrażliwości i aktywności może uda się uratować czyjeś życie. Zachęcamy do zajrzenia na stronę Fundacji: www.dkms.pl

Iwona Matusiewicz – nauczycielka biologii 

Iwona Matusiewicz - 27 października 2023


Skip to content