Dziennik lekcyjny dostępny pod adresem: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwolominski/

Aktualnie trwają prace nad nową witryną szkoły.

Nadal dostępna jest stara strona szkoły pod adresem: https://archiwum.zstz-radzymin.pl/

Przepraszamy za utrudnienia!

Witamy w naszej szkole!

Oferujemy:

  • uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego i zawodowego,
  • praktyczną naukę zawodu,
  • dobry dojazd do Szkoły ze wszystkich kierunków,
  • 5 pracowni komputerowych i bibliotekę multimedialną
  • zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań: ekologicznym, młodych architektów, wolontariatu, teatralnym, zdrowego żywienia, carvingu, fotograficznym, programistycznym.
  • dobrą bazę dydaktyczną dla wszystkich kierunków kształcenia,
  • kontakt z życzliwymi nauczycielami,
  • dobrą, przyjazną atmosferę w klasach.

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Irlandii.

Szkoła uzyskała status ośrodka do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy również działalność charytatywną. Współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieży naszej szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi.

Jesteśmy organizatorami Corocznego Marszu Niepodległości.

W szkole często odbywają się wystawy kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, a także konkursy plastyczne.