Witamy na naszej stronie

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

historia szkoły
\

Nasza oferta

Technik technologii
żywności

Więcej informacji

Technik technologii
żywności

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:
SPC.01 - Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Więcej informacji

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:
HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik programista

Więcej informacji

Technik programista

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik informatyk

Więcej informacji

Technik informatyk

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik architektury krajobrazu

Więcej informacji

Technik architektury krajobrazu

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:
OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Florysta
kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Więcej informacji

Florysta - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Po ukończeniu kursu zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:
OGR.01 - Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Prezentacja szkoły

Prezentacja szkoły

Film jubileuszowy ZSTZ

Oferujemy...

uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego i zawodowego

praktyczną naukę zawodu

dobry dojazd do Szkoły ze wszystkich kierunków

5 pracowni komputerowych i bibliotekę multimedialną

zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań: ekologicznym, młodych architektów, wolontariatu, teatralnym, zdrowego żywienia, carvingu, fotograficznym, programistycznym

dobrą bazę dydaktyczną dla wszystkich kierunków kształcenia

kontakt z życzliwymi nauczycielami

dobrą, przyjazną atmosferę w klasach

brązowa tarcza perspektywy 2020
Praktyki zawodowe ZSTZ
Praktyki zawodowe

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Irlandii.

Ośrodek egzaminacyjny

Szkoła uzyskała status ośrodka do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zdjęcie Ośrodka egzaminacyjnego
Zdjęcie domu pomocy Społecznej w Niegowie
Działalność charytatywna

Prowadzimy również działalność charytatywną. Współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieży naszej szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi.

Patriotyczne wydarzenia

Jesteśmy organizatorami Corocznego Marszu Niepodległości.

Zdjęcie Marszu Niepodległości
Zdjęcie bukietu
Wystawy kwiatów i inne...

W szkole często odbywają się wystawy kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, a także konkursy plastyczne.

Koła zainteresowań

Szkolne Koło Wolontariatu

Działalność szkolnego koła wolontariatu w swoich założeniach posiada angażowanie młodzieży w działania na rzecz pomocy innym.

czytaj więcej
Koło młodych architektów

Staramy się uwrażliwiać młodzież na piękno przyrody, pomagać odkrywać drzemiące w nich talenty i podtrzymywać wiarę we własne siły.

czytaj więcej
Koło teatralne

Aktualnie działające Szkolne Koło Teatralne, prowadzone przez p.Irenę Pałaś, zaznaczyło swoje istnienie w roku szkolnym 2003/2004 spektaklem "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry.

czytaj więcej
Koło zdrowego żywienia

Młodzież naszej szkoły ma okazję pogłębić swoją wiedzę z dziedziny żywienia człowieka, technologii gastronomicznej oraz dietetyki.

czytaj więcej
Koło ekologiczne

Liczne ekologiczne wycieczki, konkursy, ciekawe wydarzenie, inspiracje oraz kreatywne prace w ramach koła to tylko namiastka naszej działalności.

czytaj więcej
Koło carvingu

Inspirujemy i uczymy sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.

czytaj więcej
Koło programistyczne

Tworzymy programy desktopowe jak również mobilne pod takie systemy jak Windows Phone, Android oraz iOS. W ramach koła bierzemy udział w różnych konkursach programistycznych oraz olimpiadach informatycznych.

czytaj więcej
Międzyszkolny Klub Historyczny

Naszym celem jest utrwalanie pamięci o losach Żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych. Równie ważne jest także kształtowanie postaw patriotycznych oraz uczenie szacunku dla tradycji określającej naszą tożsamość narodową.

czytaj więcej

Zagraniczne praktyki zawodowe

Szkoła

Pani Danucie Góral wyrazy współczucia z powodu śmierci taty.
składają: Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZSTZ w Radzyminie
Skip to content