Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Koło zdrowego żywienia

opiekun: mgr Ewa Starzak-Jankowska

Koło Zdrowego Żywienia istnieje w Zespole Szkół Terenów Zieleni od 2008 roku. W ramach koła uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez Wszechnicę Żywieniową (https://www.wszechnica_zywieniowa.sggw.pl/). Udział w prelekcjach jest bezpłatny i prowadzony przez specjalistów z dziedziny żywienia człowieka, technologii gastronomicznej oraz dietetyki. Młodzież naszej szkoły ma okazję pogłębić swoją wiedzę z wyżej wymienionych dziedzin, która nie tylko przyda im się na zajęciach lekcyjnych. 

W ramach Koła Zdrowego Żywienia młodzież przygotowywana jest do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu (https://olimpiadawiedzyozywieniu.org.pl/). Celem olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia oraz upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia. Laureat olimpiady zwolniony jest z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego najwyższego wyniku.

Z inicjatywy koła organizowane są coroczne konkursy międzypowiatowe o tematyce gastronomicznej.

W ramach Koła Zdrowego Żywienia uczniowie przygotowywani są corocznie do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
 

     W ramach Koła Zdrowego Żywienia w roku szkolnym 2015/16 podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową w Słupnie. Uczniowie z klasy II Sz.P. uczestniczyli w cyklicznych warsztatach kulinarnych, na których poznali zasady higieny podczas sporządzania potraw i napojów, podstawowy sprzęt gastronomiczny oraz wykonywali proste potrawy i napoje.

     Każde spotkanie miało swój temat przewodni. Na pierwszych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z pracownią technologiczną i jej wyposażeniem, omówione zostały również zasady higieny podczas sporządzania potraw. Na drugim spotkaniu uczniowie sporządzali koktajle owocowe, owocowo-warzywne oraz z dodatkiem mleka i kefiru. Tematyką przewodnią trzeciego spotkania były smaki. Dzieci wykonywały proste sałatki i surówki o smaku słodkim, słonym, kwaśnym i z nutą goryczki. Na przedostatnich zajęciach uczniowie mieli okazje poznać rzadko występujące na polskich stołach owoce tropikalne, z których sporządzili smaczne sałatki i surówki. Natomiast na ostatnich zajęciach uczniowie sporządzali smaczne sałatki i surówki z rodzimych warzyw.

     Warsztaty kulinarne cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów szkoły podstawowej, w miarę możliwości będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

Koło Zdrowego Żywienia w roku szkolnym 2019/20 będzie prowadzić następujące zajęcia i przedsięwzięcia:

  1. Przygotowywanie uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu – planowane są zajęcia co drugi tydzień w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.
  2. Udział uczniów w wykładach organizowanych przez Wszechnicę Żywieniową – osobiście lub o line
  3. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
  4. Aktualizacja gazetki ściennej – tematyka z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.
  5. Organizacja warsztatów kulinarnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słupnie.
  6. Organizacja i prowadzenie cyklicznych wykładów o tematyce żywieniowej dla rodziców podczas zebrań rodzicielskich – planowane są 3 spotkania
  7. Współpraca z wyższą uczelnią SGGW w Warszawie.
  8. Kontynuacja projektu edukacyjnego pn „Ocena zachowań żywieniowych i wiedzy żywieniowej uczniów z radzymińskich szkół”.

W roku szkolnym 2023/2024 Koło Zdrowego Żywienia podjęło współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 w Radzyminie. Cykl spotkań o zdrowym żywieniu będzie realizowany przez cały kwiecień i będzie poświęcony między innymi warsztatom kulinarnym pt „Goście z zagranicy” dla klas: 7a, 7c, 7d i 7f, oraz dla klasy 7e warsztaty kulinarne pt. „Zdrowe śniadanie”. Natomiast klasa 3e przejdzie szybki kurs o zachowaniu się przy stole, a klasa 7b wysłucha wykładu połączonego z dyskusją na temat zdrowego żywienia.

Spotkania poprowadzi nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych i jednocześnie opiekunka Koła Zdrowego Żywienia p. Ewa Starzak – Jankowska wraz z uczniami z klasy 1G i 1D.

Skip to content