Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Międzyszkolny Klub Historyczny

opiekun: mgr Tomasz Pałaszewski 

W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności  za krzewienie wśród młodzieży świadomości patriotycznej, opartej na znajomości tradycji naszego narodu, w trosce o utrzymanie tożsamości narodowej, więzi społecznych, mając świadomość roli środowisk lokalnych w całokształcie życia kraju,

powołujemy w dniu 17 maja 2017 roku
Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej
.

Klub skupia uczniów ze wszystkich 12 szkół Gminy Radzymin i tym samym przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół wspólnej idei kultywowania najpiękniejszych kart z historii najnowszej Polski. W ten sposób chcemy być również wierni przesłaniu Świętego Jana Pawła II, który podczas jednego ze spotkań z wiernymi powiedział: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.

Naszym celem jest utrwalanie pamięci o losach Żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych. Równie ważne jest także kształtowanie postaw patriotycznych oraz uczenie szacunku dla tradycji określającej naszą tożsamość narodową.

Skip to content