Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych w Radzyminie

Sebastian Kępka

e-mail: iod.zszt.radzymin@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
  3. Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie z dnia 11 stycznia 2024 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content