Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych, to zawód przeznaczony dla osób, które lubią organizować i obsługiwać przyjęcia

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika: technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza. Zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły konieczność połączenia tych zawodów tak, aby absolwent tego kierunku kształcenia był wszechstronny i przystosowany do wymagań pracodawców oraz klientów.

Nauka w technikum trwa 5 lat. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe.  Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje dyplom zawodowy. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną i zawodową w zakresie przedmiotów ogólnoekonomicznych oraz specjalistycznych.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji, informacji i kompleksowej obsługi przyjęć
 • organizacji i obsługi imprez w nietypowych warunkach
 • planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki, szpitale itp.)
 • układania i oceny jadłospisów, diet
 • planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, bary itp.)
 • obsługi urządzeń techniki biurowej
 • obsługi biura i zastosowania technologii informacyjnej

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej takiej jak restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług zewnętrznych.

Kierunek ten przygotowuje również do podjęcia studiów wyższych związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 4. Język obcy w gastronomii
 5. Zasady żywienia
 6. Organizacja produkcji gastronomicznej
 7. Usługi gastronomiczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Procesy technologiczne w gastronomii
 2. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
 3. Obsługa gości w gastronomii

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w hotelach warszawskich Courtyard by Marriott Warsaw Airport, The Westin Warsaw, Mercure Warszawa Grand, InterContinental, Sheraton Warsaw, Polonia Palace 

Po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej gdzie dyplom ten jest honorowany.

Przykładowe umiejętności zawodowe

Skip to content