Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Biblioteka

Biblioteka ma być otwarta do czytania wszystkim (…)
codziennie na wiele godzin..

Joachim Lelewel 

Z dniem 1 września biblioteka szkolna otwiera swoje drzwi dla wszystkich uczniów naszej szkoły ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników.

Teraz znajdziecie tu również informacje o aktualnie odbywających się imprezach, konkursach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Zachęcamy wszystkich uczniów do współpracy i udziału w imprezach bibliotecznych. Jeśli macie ciekawe pomysły, które warto byłoby zrobić zapraszamy do współpracy.

BIBLIOTEKA OTWARTA

poniedziałek 7.30-13.30
wtorek 7.30-13.30
środa 7.30-13.30
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-14.00 

Miłosława Regulska

Bibliotekarz

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny czasopism)
  • w klasopracowniach (zbiory audiowizualne).
 4. Osoby korzystające ze zbiorów biblioteki na miejscu mają obowiązek zapisania się w zeszycie czytelni i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury pracy umysłowej.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 3 tygodni.
 6. W wyjątkowych sytuacjach można wypożyczyć (na bardzo krótki okres) książki zaliczane do księgozbioru podręcznego.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem, a o zauważonych uszkodzeniach poinformować nauczyciela-bibliotekarza.
 8. Zagubioną lub zniszczoną książkę (lub inny dokument) czytelnik winien odkupić, a w razie niemożności inny tytuł wskazany przez bibliotekarza (o podobnej wartości).
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone materiały winny być zwrócone do biblioteki.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką.

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i innie pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Przebywający w MCI są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących obsługi urządzeń elektryczny oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Komputer w Centrum służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgodny od bibliotekarza.
 5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystających z komputerów a zauważone usterki komputera zgłosić do bibliotekarza.
 6. Jednorazowa przy komputerze mogą przebywać 4 osoby.
 7. Użytkownicy mają prawo do zapisywania swoich danych wyłącznie w wyznaczonym im miejscu. Obsługa Centrum nie gwarantuje zachowania danych poza wyznaczonym miejscu.
 8. Korzystanie z drukarki i skanera możliwe jest wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 9. Przynoszenie i używanie w Centrum dyskietek (dysków CD) spoza Centrum jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu do bibliotekarza.
 10. W Multimedialnym Centrum Informacji zabrania się:
  • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, przełączania bądź odłączania klawiatur, myszy, monitorów, głośników;
  • wszelkich działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci;
  • jedzenia, picia napojów, przynoszenia odzieży wierzchniej i głośnych rozmów;
  • korzystania z zasobów sieci sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi; użytkownikom nie przestrzegających tego zakazu lub przechowującym niedozwolone pliki będzie ograniczony dostęp do sieci i wyciągnięte konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły.
 11. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko pracy i zgłosić to bibliotekarzowi.

HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Założycielką biblioteki i pierwszą jej opiekunką była w latach 1953/1955 polonistka Janina Kamińska. Po niej krótko bibliotekarzami szkolnymi byli: Jan Kamiński, Pelagia Olechno, Agnieszka Jarzębska, Hanna Zwolska, Henryk Kryński, Iwona Grabowska-Gałuszko i Zbigniew Piotrowski.

Szczególną rolę w powadzeniu biblioteki odegrał Stefan Kulesza, który opiekował się nią od 1973r. To On uporządkował istniejący księgozbiór i stworzył podstawy dalszego rozwoju zawodowego zaplecza informacyjnego dla uczniów i nauczycieli. Był organizatorem wielu uroczystości szkolnych, wspaniałym nauczycielem, wychowawcą, przyjacielem młodzieży, niezapomnianą postacią w historii naszej szkoły.

W czasie długiej choroby Stefana Kuleszy biblioteką opiekowała się Świętosława Nowak. Po śmierci pana Stefana Kuleszy w 1977r. bibliotekę przejęła Teresa Pałaś, która kontynuowała rozpoczętą przez swojego poprzednika pracę. Czytelnię wówczas prowadziła Elżbieta Balińska, która służyła wskazówkami i radą Janinie Śliwińskiej i Barbarze Dziedzic. Pani Barbara Dziedzic prowadziła bibliotekę w latach 1987-2001r. Po odejściu pani Barbary Dziedzic na emeryturę, pracę w bibliotece od września 2001r. rozpoczęła pani Elżbieta Lewandowska, a od 2002 r. pracuje w niej również pani Miłosława Regulska. Obie panie to nasze dzisiejsze bibliotekarki.

W bibliotece znajduje się bogata literatura zawodowa dla wszystkich kierunków kształcenia oraz literatura popularno-naukowa, literatura piękna i obowiązujący kanon lektur szkolnych. Od kilku lat biblioteka wzbogaca swoją ofertę o zbiory audiowizualne.

Od 2005r. biblioteka została przekształcona w Multimedialne Centrum Informacyjne. Posiada cztery komputery z dostępem do Internetu. W czasie przerw i po lekcjach wszystkie stanowiska są wykorzystywane przez uczniów.

Biblioteka prowadzi szeroką działalność pedagogiczno-informacyjną dla wszystkich jej użytkowników. Organizuje liczne imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkania autorskie, przygotowuje konkursy i wystawy. Jest otwarta na promowanie aktualnych wydarzeń kulturalnych i społecznych regionu.

Wykaz bibliotekarzy

imię i nazwiskoLata sprawowania funkcji
Pelagia Olechno1952-1960
Zwolska Hanna1966-1970
Kulesza Stefan1973-1977
Pałaś Teresa1977-1987
Nowak-Walerzak Świętosława1977-1980
Balińska Elżbieta1978-1986
Dziedzic Barbara1987-2001
Lewandowska Elżbieta2001-2013
Regulska Miłosława2002 – aktualnie
Borowa Anna2013-2014
Skip to content