Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu to kierunek stworzony z myślą o osobach, które interesują się zarówno architekturą jak i ogrodnictwem. Kierunek łączy w sobie to, co najlepsze i pozwala tworzyć, modyfikować, ulepszać krajobraz, który nas otacza. Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.

Nauka w technikum trwa 5 lat. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe.  Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje dyplom zawodowy. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Uczniowie kształcący się w zawodzie technika architektury krajobrazu bezpłatnie przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kat. T., odbywając indywidualną naukę praktycznej jazdy ciągnikiem rolniczym w szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Kształcenie zawodowe teoretyczne – odbywa się w ramach pracowni zawodowych, a praktyczne głównie poprzez zajęcia w szkolnej bazie dydaktycznej praktycznej nauki zawodu.

Miejsca praktyk to m. in: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ogrodnicze „Witona”, Centrum Ogrodnicze „Duet” oraz zakłady i gospodarstwa prowadzące działalność produkcyjno-usługową w zakresie tego zawodu.

Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:

  • komputerowego i odręcznego projektowania ogrodów oraz innych typów terenów zieleni,
  • realizacji projektów w terenie,
  • ochrony i konserwacji zabytkowych ogrodów.

Absolwenci mogą podjąć pracę w :

  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych,
  • instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni,
  • pracowniach projektowania,
  • zakładać własne firmy projektowe i wykonawcze.

Absolwenci mogą również kontynuować kształcenie na studiach kierunkowych architektury krajobrazu i kierunkach pokrewnych takich jak: ogrodnictwo, leśnictwo, budownictwo, inżynieria środowiska. Po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej gdzie dyplom ten jest honorowany.

Przykładowe umiejętności zawodowe

Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content