Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Dokumenty

Statut szkoły


Program wychowawczo – profilaktyczny


Procedury COVID-19

Regulamin kształcenia zdalnego

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy,

które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Regulamin kształcenia w reżimie sanitarnym


KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022 – 2023

Skip to content