Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Koło młodych architektów

opiekunowie: mgr Bożena Szafrańska-Kassyk i mgr Anna Grabowska

Priorytetami koła są

  • zrzeszenie uczniów zainteresowanych problematyką urządzania i ukształtowania terenów zieleni oraz ogrodnictwa
  • kształtowane nawyków i umiejętności harmonijnego obcowania z natura
  • kształtowanie etyki zawodowej uczniów oraz wizerunku absolwenta Technikum Architektury Krajobrazu
  • pogłębianie wiedzy fachowej oraz rozwijanie zainteresowań zawodowych
  • popularyzacja wiedzy branżowej i pokrewnej
  • poznawanie środowiska przyrodniczego
  • rozwijanie aktywności twórczej wśród młodzieży oraz podejmowania własnych inicjatyw
  • współpraca z instytucjami służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacnianiu zdolności do zatrudnienia jako przyszłych absolwentów.

Dużą popularnością cieszą się organizowane przez nas coroczne konkursy szkolne i wystawy wykonywanych prac z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych w kategoriach na najładniejszy stroik lub inna dekorację świąteczną, na najładniejszą kartę z okazji świąt czy na najładniej wykonaną pisankę. Dzięki nim młodzież w sposób innowacyjny a zarazem atrakcyjny rozwija umiejętności z dziedziny florystyki, uczy się dzielenia doświadczeniem, sportowej rywalizacji oraz współpracy. Odkrywane nowe talenty artystyczne stają się ich dalszą kontynuacją w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

W ramach naszej działalności organizujemy wycieczki zawodowe m.in. do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Ogrodu Botanicznego UW w Warszawie, ogrodu i parku w Wilanowie, do Arboretum Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, kompleksu szklarni SGGW-AR w Warszawie, na pokazy florystyczne, Targi Ogrodnicze „Gardenia” do Poznania. Odwiedzamy również prywatne firmy i gospodarstwa ogrodnicze. Wycieczki zawodowe często są jedynym źródłem zetknięcia się z prawdziwymi kolekcjami roślin, poznania produkcji różnych grup roślin ozdobnych, nowoczesnych narzędzi i wyposażenia technicznego gospodarstw. 

W ramach działalności koła uczniowie uczestniczą z opiekunem w spotkaniach Klubu Dyskusyjnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Warszawie. Większość z nich przystąpiła oficjalnie w szeregi Stowarzyszenia otrzymując legitymację członka SITO. Co miesiąc w ramach zajęć pozalekcyjnych bierzemy udział w seminariach i wykładach zawodowych, przyczyniając się do wzbogacenia wiedzy uczniów, którą przekazują na lekcjach z przedmiotów zawodowych opracowując referaty, prezentacje multimedialne czy też wykonują gazetki tematyczne w pracowniach przedmiotowych. Młodzież poznaje środowisko zawodowe specjalistów zajmujących się problematyką ogrodniczą i kształtowaniem terenów zieleni. Wielu uczniów dzięki współpracy z SITO otrzymuje propozycję pracy po ukończeniu szkoły od właścicieli firm zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, właścicieli kwiaciarni.

Zapraszamy do szkoły specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu, florystyki, którzy są absolwentami naszej szkoły i chętnie dzielą się doświadczeniem i wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami.

Aktywnie uczestniczymy przy organizacji Dni Otwartych Szkoły dla gimnazjalistów. Uczniowie corocznie przygotowują w pracowniach wystawy swoich prac oraz prezentują bazę dydaktyczną kierunku.

Staramy się uwrażliwiać młodzież na piękno przyrody, pomagać odkrywać drzemiące w nich talenty i podtrzymywać wiarę we własne siły. 

Skip to content