Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

W dniu 20 października w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Głównym zadaniem Olimpiady jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów tą tematyką. Program Olimpiady obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, towaroznawstwa, technologii gastronomicznej oraz obsługi konsumenta, a także podstawowe umiejętności (wykonywanie zadań zawodowych) z zakresu gastronomii i kelnerstwa.

Tematyką wiodącą XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu jest „Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu”. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie z klas gastronomicznych jak i kelnerskich Uczniowie mieli do rozwiązania test zamknięty składający się z 55 pytań, w wyniku zmagań wyłoniono do Etapu Okręgowego Julię Dziubę z klasy 4g i Adama Pawłowskiego również z tej samej klasy. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnym roku szkolnym.

Ewa Starzak-Jankowska - 30 października 2023


Skip to content