Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Rozszerzenie kadry egzaminatorów ECDL w naszym laboratorium edukacyjnym

Na początku kwietnia nasza szkoła uzyskała akredytację do prowadzenia zajęć według ram programowych ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Pisaliśmy już o tym wydarzeniu tutaj. Dzisiaj mamy zaszczyt poinformować, że nasze jeszcze świeże laboratorium zwiększyło liczbę swoich egzaminatorów. 

Zbigniew Czarnik, który już wcześniej pełnił rolę egzaminatora, odnowił swój certyfikat poprzez zdanie egzaminu. Do kadry dołączyli także Łukasz Bryk i Mariusz Kulesza, nauczyciele przedmiotów zawodowych dla kierunków technik informatyk oraz technik programista, którzy zdali wymagane egzaminy i uzyskali kwalifikacje egzaminatorów ECDL. 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) to program certyfikacyjny potwierdzający umiejętności w zakresie obsługi komputera i oprogramowania. Program obejmuje różne moduły, od podstawowych po zaawansowane, które są uznawane globalnie przez pracodawców i instytucje edukacyjne.

Rozszerzenie zespołu egzaminatorów ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z certyfikowanymi umiejętnościami komputerowymi. Laboratorium umożliwia zdobycie certyfikatu ECDL, co stanowi obiektywne potwierdzenie kwalifikacji cyfrowych.

Łukasz Bryk - 16 kwietnia 2024


Skip to content