Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

O zachowaniu przy stole

W dniu 9 kwietnia naszą szkołę odwiedziła sympatyczna klasa 3e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie. Celem spotkania była pogadanka „O zachowaniu przy stole” połączona z warsztatami z nakrywania stołu i składania serwet.

Podczas spotkania dzieci poznały wybrane reguły grzecznościowe zachowania się przy stole, a także nakrywania, podawania do stołu i jedzenia posiłków. W kolejnej części spotkania została zaprezentowana zastawa stołowa, a następnie omówiono jej zastosowanie i miejsce na stole. Ostatnim punktem były warsztaty z łamania serwet papierowych.

Ewa Starzak-Jankowska - 16 kwietnia 2024


Skip to content