Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Od 1 marca, w naszej szkole ropzoczęły się obchody związane z Narodowym Dniem pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego właśnie dnia młodzież, pod opieką pani dyrektor Małgorzaty Zwolskiej wraz z Pocztem Sztandarowym spotkała się
z członkami Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej na Cmentarzu Żołnierzy 1920 r. by zapalić znicze oraz uczcić pamięć i męstwo Żołnierzy Wyklętych.

Zgromadzeni na cmetarzu uczniowie oraz władze miasta odśpiewali Hymn Państwowy i odmówili modlitwę w intencji żołnierzy. W ten sposób oddali hołd Bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiej historii poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

Dalszą część obchodów stanowiła uroczysta akademia przygotowana przez panią Krystynę Ziemichód i panią Miłosławę Regulską oraz uczniów klas 2g i 4i5. Młodzież obejrzała w skupieniu i uwadze montaż słowno-muzyczno-filmowy poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”. Wszyscy zebrani dowiedzieli się kim byli żołnierze wyklęci, za co walczyli i umierali a także czemu zostali wyklęci. Na zakończenie przypomniano sylwetki kilku Żołnierzy Niezłomnych takich jak: rtm. Witolda Pileckiego, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Witolda Pileckiego „Witold”, Danuty Siedzikówny „Inka”, Wandy Bortkiewicz „Basia”.

Obie uroczystości miały na celu przybliżyć uczniom fragment historii poświęcony Żonierzom Niezłomnym. Były to też wspaniałe lekcje historii 
i patriotyzmu.

Miłosława Regulska - 9 marca 2023


Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content