Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Rozstrzygniecie Konkursu na najstaranniej wykonany domek lęgowy dla ptaków.

W konkursie uczestniczyli uczniowie pięciu klas:1a, 2a, 2g, 2t, i 4gk. Wykonali oni 19 domków lęgowych.

W wyniku głosowaniu, w którym uczestniczyła pani dyrektor Małgorzata Zwolska, nauczycielka biologii  i 99 uczniów różnych klas, przyznano 5 wyróżnień. Otrzymały je osoby, które uzyskały od 11 do 15 punktów.

Wyróżnionymi osobami są:

Dominik Szymański z 1a

Damian Staszak z 2t

Sebastian Gajcy i Dawid Suska z 4gk

Najwięcej domków wykonali uczniowie klasy 4gk – aż 6, II miejsce w tej kategorii zajęła klasa 2t – 5 domków.

Wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy.

Nieliczne domki zostaną odebrane przez uczniów, pozostałe pojadą do Leśnictwa Horowa Góra.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w Konkursie i życzę ciekawych ptasich obserwacji.

Iwona Matusiewicz - 13 marca 2023


Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content