Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Od 1 marca, w naszej szkole ropzoczęły się obchody związane z Narodowym Dniem pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego właśnie dnia młodzież, pod opieką pani dyrektor Małgorzaty Zwolskiej wraz z Pocztem Sztandarowym spotkała się
z członkami Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej na Cmentarzu Żołnierzy 1920 r. by zapalić znicze oraz uczcić pamięć i męstwo Żołnierzy Wyklętych.

Zgromadzeni na cmetarzu uczniowie oraz władze miasta odśpiewali Hymn Państwowy i odmówili modlitwę w intencji żołnierzy. W ten sposób oddali hołd Bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiej historii poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

Dalszą część obchodów stanowiła uroczysta akademia przygotowana przez panią Krystynę Ziemichód i panią Miłosławę Regulską oraz uczniów klas 2g i 4i5. Młodzież obejrzała w skupieniu i uwadze montaż słowno-muzyczno-filmowy poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”. Wszyscy zebrani dowiedzieli się kim byli żołnierze wyklęci, za co walczyli i umierali a także czemu zostali wyklęci. Na zakończenie przypomniano sylwetki kilku Żołnierzy Niezłomnych takich jak: rtm. Witolda Pileckiego, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Witolda Pileckiego „Witold”, Danuty Siedzikówny „Inka”, Wandy Bortkiewicz „Basia”.

Obie uroczystości miały na celu przybliżyć uczniom fragment historii poświęcony Żonierzom Niezłomnym. Były to też wspaniałe lekcje historii 
i patriotyzmu.

Miłosława Regulska - 9 marca 2023


Spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy

8 lutego 2023 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla maturzystów
z przedstawicielami Urzędu Pracy z Radzymina. Pracownicy przedstawili młodzieży sytuację panującą na rynku pracy oraz możliwości pozyskiwania różnego rodzaju dofinansowania do szkoleń i założenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach jakie daje zarejestrowanie się w urzędzie po ukończeniu szkoły, uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych czy pomoc
w zdobyciu odpowiedniego stanowiska.

Miłosława Regulska - 8 lutego 2023


Spotkanie z Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

7 lutego 2023 r. uczniowie klas: 4t5, 4i5, 4k5, 4g5, 4gk, 4i,3t, Ic wzięli udział
w spotkaniu Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Młodzież miała możliwość obejrzenia prezentacji i uzyskania informacji, jaki jest cel tworzenia oddziałów obrony terytorialnej, w jaki sposób one funkcjonują oraz jak ubiegać się o wstąpienie
w szeregi WOTU.

Jak podkreślali nasi goście, służba w oddziałach obrony terytorialnej to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Na koniec tego interesującego spotkania chętni uczniowie otrzymali materiały informacyjne i promujące WOT.

Miłosława Regulska - 8 lutego 2023


Gminne Targi Szkół Ponadpodstawowych w Dąbrówce.

327714086_1095045024725674_7090504218525541635_n

Dnia 3 lutego 2023 r. odbyły się Gminne Targi Szkół w Dąbrówce.
W śród licznie przybyłych na to wydarzenie szkół nie zabrakło i naszej szkoły. Uczniowie z czwartych klas technikum informatycznego: Kacper Ruciński
i Miłosz Sokołowski oraz uczennica technikum architektury krajobrazu Karolina Pałaszewska prezentowali kierunki kształcenia. Opowiadali o szkole, jej specyfice praktykach zagranicznych i wielu możliwościach podjęcia zatrudnienia po ukończeniu technikum. Na koniec uczniowie odpowiadali na pytania młodszych kolegów.
            Opiekę nad uczniami sprawowała pani Małgorzata Zwolska i Miłosława Regulska.

Miłosława Regulska - 3 lutego 2023


Konsultacje Wojewódzkie

28 listopada 2022 roku w auli XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z udziałem m.in. osób wchodzących w skład Ministerialnej Rady Dzieci i Młodzieży. W trakcie spotkania miała miejsce dyskusja nad rozwiązaniami problemów dotyczących hejtu, przemocy, oszustwa oraz zaburzeń relacji międzyludzkich. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy czwartej technikum informatycznego Paweł Gryglas.

Miłosława Regulska - 7 grudnia 2022


Tydzień Umiejętności Zawodowych
 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2022 r.  w naszej szkole odbył się Tydzień Umiejętności Zawodowych. Naszą placówkę odwiedziła młodzież
z radzymińskich szkół z klas ósmych oraz ze Szkół Podstawowych  
w Słupnie. Goście mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSTZ w Radzyminie oraz dowiedzieć się, jakich umiejętności zawodowych nabywają nasi uczniowie, kształcąc się
w wybranym przez siebie zawodzie (technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik programista, technik informatyk).

Miłosława Regulska - 2 grudnia 2022


Akcja  „Bona Fide”.

W listopadzie grupa uczniów technikum architektury krajobrazu, posadziła cebule kosaćców na terenie ogrodu szkolnego W ten sposób jako szkoła odpowiedzieliśmy na apel Fundacji „Bona Fide”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem cierpienia osób chorych na Alzheimera i cukrzycę oraz wsparcie terapii zajęciowej, profilaktyki i pomoc rodzinom borykającym się
z tymi schorzeniami.

Miłosława Regulska - 22 listopada 2022


Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-historycznego z okazji
70-lecia szkoły

W ramach obchodów 70-lecia Zespołu Szkól Techniczno-Zawodowych został ogłoszony Szkolny Konkurs „Pocztówka dla szkoły”. Jego celem było rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej uczniów, promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych a także posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Miłosława Regulska - 11 października 2022


Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content