Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RZYMIE

15 grudnia odbyło spotkanie podsumowujące mobilności zagraniczne drugiej grupy uczniów naszej szkoły o profilu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich, którzy na przełomie października i listopada 2022 roku odbyli dwutygodniowy staż w Rzymie. 21 uczniów klas 4 G5, 4K5, 4GK pod opieką p. Danuty Wrzosek oraz p. Renaty Kornackiej zdobywało doświadczenie zawodowe w ramach współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt nosi tytuł: „Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie” i obejmuje wyjazdy zagraniczne trzech grup uczniów na staż do Włoch i na Maltę.

Podczas pobytu we Włoszech uczniowie rozwijali swoje umiejętności w rzymskich hotelach, gdzie poszerzali wiedzę na temat kuchni włoskiej i rozwijali umiejętności obsługi gości w hotelowych restauracjach.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział: dyrektor szkoły, p. Małgorzata Zwolska, opiekunowie, koordynator, uczestnicy projektu, uczniowie klasy 1D oraz pan Alessio Moricca, przedstawiciel organizacji pośredniczącej „CERES” we Włoszech, z którą nasza szkoła współpracuje przy organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów.

Podczas spotkania uczniowie wymieniali swoje doświadczenia z pobytu w Rzymie, dzielili się spostrzeżeniami na temat wartości praktyk zagranicznych oraz udziału w Programie Erasmus+. Pani dyrektor Małgorzata Zwolska podziękowała opiekunom i koordynatorom za zaangażowanie, a pan Alessio Moricca wręczył uczniom certyfikaty potwierdzające odbycie stażu.

Anna Romaszko - 29 grudnia 2022


Skip to content