Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

PODSUMOWANIE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH ERASMUS+ UCZNIÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

15 grudnia 2022 roku w ZSTZ w Radzyminie miało miejsce spotkanie będące podsumowaniem praktyk zagranicznych, w których wzięli udział uczniowie klas 4T i 4T5. Grupa 16 uczniów przygotowujących się do zawodu technika architektury krajobrazu przez dwa tygodnie odbywała staż w gospodarstwach agroturystycznych we Włoszech, w miejscowości Caprarola. Wyjazd uczniów był częścią projektu „Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Do udziału w spotkaniu podsumowującym zostały zaproszone władze Powiatu, nauczyciele szkoły oraz uczniowie klas młodszych. Szczególnie ciepło powitaliśmy przedstawicieli firmy CERES z Włoch, Państwa Jagodę, Alessandro oraz Alessio Moricca. Szkoła od liku lat współpracuje z firmą CERES, która w sposób wzorowy spełnia się w roli organizatora praktyk dla naszych uczniów we Włoszech. W trakcie spotkania wręczono uczniom certyfikaty, które są dowodem zdobycia przez nich nowych kwalifikacji zawodowych oraz ukończonych praktyk. Uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z odbytych wyjazdów w formie prezentacji zdjęć i filmów oraz krótkich wypowiedzi.

Udział w projekcie był dla uczniów bezpłatny – w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej Wszyscy uczestnicy projektu zwiedzili najważniejsze atrakcje regionu, w którym odbywali praktyki, poznali kulturę i historię Włoch.

Podczas spotkania Dyrektor Szkoły, pani Małgorzata Zwolska, podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a w szczególności uczniom, którzy rzetelnie wykonywali swoje zadania podczas praktyk i godnie reprezentowali szkołę za granicą. Przypomniała również główne założenia projektu i zaprosiła młodszych uczniów do udziału w kolejnych edycjach programu.

Anna Romaszko - 29 grudnia 2022


Skip to content