Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NAKRYWANIA STOŁÓW

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NAKRYWANIA STOŁÓW Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA „Najładniejszy stół bożonarodzeniowy”

. CEL KONKURSU

 • Upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów.
 • Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
 • Wymiana doświadczeń między uczniami.
 • Wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych.

 

II. ORGANIZATOR

Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych:

M. Derlacz i E. Starzak – Jankowska

 

III. UCZESTNICY

Uczniowie klasy gastronomicznych i kelnerskich oraz chętni z innych zawodów, do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 • Stoły zapewniają organizatorzy (ławki szkolne o wymiarach 120 cm x 100cm i 80cm x 80cm) – ilość miejsca w sali ograniczona dlatego liczy się kolejność zgłoszenia do konkursu
 • Dobór nakrycia – dla dwóch osób, dowolne nakrycie w formie zasiadanej
 • Zadanie – nakrywanie stołu wykonuje dwuosobowa grupa uczniów.
 • Uczestnicy nakrywają stół własną bielizną i zastawą stołową.

 

V. TERMINARZ

 1. Termin konkursu- 15 grudnia 2022r. pracownia nr 2 udostępniona będzie dla uczestników od godziny 12.00
 2. Czas na wykonanie zadania 60 min.
 3. Ocena Jury od godziny 13.00 do 13.15

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Kryteria oceny

 • dobór bielizny stołowej 0-5 pkt
 • sposób ułożenia bielizny i zastawy stołowej 0-5 pkt
 • aranżacja stołu 0-5 pkt
 • organizacja pracy przy nakrywaniu 0-5 pkt
 • nowatorstwo 0-5 pkt
 • wkład własnej pracy w wykonanie elementów dekoracyjnych 0-5 pkt

RAZEM: 30 pkt.

 

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I, II, III miejsce- nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostałe miejsca dyplomy uczestnictwa. Rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów pod koniec kwietnia.

Martyna Derlacz - 22 listopada 2023


Skip to content