Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

Integrowanie klasy to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych
i profilaktycznych. We wtorek 19 września 2023 r. w wybranych klasach pierwszych odbyły się zajęcia integracyjne. Poprowadziła je pani Beata Michalik pracownik PPP w Wołominie. Celem zajęć było: budowanie pozytywnych relacji grupowych, poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie klasy jako grupy, budzenie zaufania do siebie, grupy i wychowawcy klasy, wdrażanie do współpracy, opracowanie zasad panujących w klasie.
Zajęcia odbywały się w bardzo miłej atmosferze Cele zostały osiągnięte.

Miłosława Regulska - 20 września 2023


Skip to content