Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Spotkanie z żołnierzami IX Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach

We wtorek nasi uczniowie mieli wyjątkową okazję spotkać się z żołnierzami IX Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach. Wizyta miała na celu przybliżenie młodzieży życia żołnierza oraz możliwości kariery w wojsku.

Sztandar jest symbolem jedności, honoru oraz tradycji, dlatego też jednym z kluczowych punktów spotkania była nauka jego prezentacji.

Żołnierze tłumaczyli młodzieży, jakie zasady obowiązują podczas prezentacji sztandaru oraz jakie gesty należy wykonywać w jego obecności. Poznanie tych zasad pozwoliło uczniom zrozumieć wagę ceremonii związanych z użyciem sztandaru oraz symboliczną rolę, jaką odgrywa on w naszej kulturze. 

Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość poznania podstawowych zasad musztry, takich jak prawidłowe przyjmowanie pozycji oraz wykonywanie komend. Umiejętności te są fundamentem życia wojskowego, wpływają na dyscyplinę oraz ład w oddziałach wojskowych.

Kolejnym istotnym punktem programu było zaznajomienie uczniów z uzbrojeniem polskiego wojska. Żołnierze prezentowali, jak prawidłowo rozkładać broń, a także dbać o jej czyszczenie i konserwację. Uczniowie mieli okazję zobaczyć różnorodność wykorzystywanej broni oraz dowiedzieć się o zasadach bezpieczeństwa podczas posługiwania się nią.

Na zakończenie spotkania żołnierze przedstawili uczestnikom różne ścieżki kariery w siłach zbrojnych oraz proces rekrutacji. Omówione zostały możliwości edukacyjne prowadzące do służby wojskowej, takie jak Akademia Wojskowa, szkoły podoficerskie czy programy dla rezerwistów. Młodzież dowiedziała się również o wymaganiach, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o przyjęcie do wojska, co może być cennym źródłem informacji dla tych, którzy planują służbę w przyszłości.

Spotkanie z żołnierzami IX Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych było nie tylko inspirującym, ale również edukacyjnym doświadczeniem dla naszych uczniów. Warsztaty związane z prezentacją sztandaru, nauką musztry, rozkładaniem broni oraz informacjami o kierunkach kariery w wojsku pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć życie żołnierza oraz przemyśleć swoją przyszłość zawodową.

Tego rodzaju inicjatywy mają ogromne znaczenie dla budowania więzi między młodzieżą a wojskiem, promowania patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.

Dzięki takim wydarzeniom uczniowie nie tylko zdobywają cenną wiedzę o wojsku, ale także odkrywają, jak istotna jest służba dla ojczyzny oraz jakie wartości i zasady są przekazywane przez żołnierzy. Może to również stać się inspiracją do rozważenia kariery w siłach zbrojnych i świadomego wyboru swojej ścieżki zawodowej.

Łukasz Bryk - 30 marca 2023


Skip to content