Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Wycieczka na Powązki i Stare Miasto

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, klasy IIA, IIB, IIG, IIT i IIIK wybrały się wraz
z opiekunami: p. Gągałą, p. Roszkiewicz, p. Ziemichód i p. Borowskim na Warszawskie Powązki. Historię Powązek przedstawiła uczniom p. Ziemichód, informując kiedy cmentarz powstał, kto przekazał teren na ten cel, działalność AK w czasie II wojny światowej na terenie cmentarza itp.

Pan Borowski, oprowadzając nas po cmentarzu, pokazywał groby sławnych osób m. in. Juliana Tuwima, Zofii Nałkowskiej, reżysera Janusza Morgensterna, trenera wszech czasów Kazimierza Górskiego. Uczeń klasy IIB J. Wójcicki bardzo ciekawie i profesjonalnie opowiedział koleżankom
i kolegom o sławnym piłkarzu Kazimierzu Deynie. Następnie p. Borowski zaprowadził uczniów pod pomnik Katastrofy Smoleńskiej, przedstawiając historię tego wydarzenia. Z ogromną ciekawością młodzież obejrzała groby bohaterów (Rudego, Alka, Zośki) z utworu „ Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Następnie cała wycieczka udała się na Stare Miasto. Historię – od powstania miasta, przez przebudowy, ważniejsze wydarzenia, Powstanie 1944 roku, odbudowę, przedstawiła p. Ziemichód. Pan Borowski oprowadził nas po najmniej znanych, ale bardzo interesujących zakątkach Starego Miasta. Pogoda nam sprzyjała tego dnia, więc wszyscy uczestnicy wycieczki swoje zadowolenie okazali głośnymi śpiewami do samego Radzymina.

Krystyna Ziemichód - 2 listopada 2022


Skip to content