Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

PODSUMOWANIE AKCJI BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!


„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej drugie przeżycie”

George Santayana

W tym roku szkolnym nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do programu BohaterON – włącz historię! Kampania ta ma na celu uhonorowanie oraz bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Organizatorami akcji są Fundacje Sensoria, partnerem merytorycznym Instytut Pamięci Narodowej. Kampania została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klas 1a,1b,1c,1d,1g, 2a,2g,2t,3k,3t,4k5 w ramach lekcji historii oraz historii i teraźniejszości mieli możliwość we wrześniu i październiku wziąć udział w projekcie. Poznali bohaterów i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspólnie mogli spróbować zmierzyć się z dyskusją na temat współczesnego patriotyzmu i roli historii w kształtowaniu społeczeństwa.

Od tej edycji, zamiast wykonywania tradycyjnych kartek-laurek, organizatorzy zaproponowali uczniom dokonanie wpisów na portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Wpisy mogły mieć formę słowną, wizualną lub dźwiękową. Z naszej szkoły przesłano pond 200 wirtualnych kartek. Z udział w akcji nasza szkoła otrzymała dyplom potwierdzający udział w przedsięwzięciu.
Pamiętajmy: pamięć łączy pokolenia!

 

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 19 marca 2023


Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content