Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

PODSUMOWANIE AKCJI BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!


„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej drugie przeżycie”

George Santayana

W tym roku szkolnym nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do programu BohaterON – włącz historię! Kampania ta ma na celu uhonorowanie oraz bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Organizatorami akcji są Fundacje Sensoria, partnerem merytorycznym Instytut Pamięci Narodowej. Kampania została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klas 1a,1b,1c,1d,1g, 2a,2g,2t,3k,3t,4k5 w ramach lekcji historii oraz historii i teraźniejszości mieli możliwość we wrześniu i październiku wziąć udział w projekcie. Poznali bohaterów i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspólnie mogli spróbować zmierzyć się z dyskusją na temat współczesnego patriotyzmu i roli historii w kształtowaniu społeczeństwa.

Od tej edycji, zamiast wykonywania tradycyjnych kartek-laurek, organizatorzy zaproponowali uczniom dokonanie wpisów na portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Wpisy mogły mieć formę słowną, wizualną lub dźwiękową. Z naszej szkoły przesłano pond 200 wirtualnych kartek. Z udział w akcji nasza szkoła otrzymała dyplom potwierdzający udział w przedsięwzięciu.
Pamiętajmy: pamięć łączy pokolenia!

 

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 19 marca 2023


NAJLEPSI W POWIECIE!

2 marca w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego – 160. Rocznica Powstania Styczniowego pod honorowym patronem Starosty Wołomińskiego. Wzięło w nim udział 6 drużyn ze szkół ponadpodstawowych powiatu wołomińskiego i każda z nich miała do wykonania 15 zadań.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Jan Rudajko i Grzegorz Bergiel z klasy 3T oraz Jakub Olejnik z klasy 1C.

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 6 marca 2023


Niecodzienna lekcja historii – spotkanie z panem Markiem Mazurem

Spotkanie z panem Markiem Mazurem, pasjonatem historii, kolekcjonerem uzbrojenia Legionów Polskich.

„Naród żądający niepodległości potrzeba koniecznie, aby ufał w swoje siły. […]
Miejmy tylko odwagę, śmiałość i stałość w przedsięwzięciu, a otrzymamy naszą niepodległość.”     

Tadeusz Kościuszko

Klasa 3T miała możliwość wziąć udział w żywej lekcji historii poprowadzonej przez pana Marka Mazura, pasjonata i popularyzatora wiedzy o księciu Józefie Poniatowskim oraz uzbrojeniu Legionów Polskich.  Zostały one utworzone w 1797 roku w Lombardii na podstawie umowy pomiędzy Henrykiem Dąbrowskim a Napoleonem Bonaparte, po utraceniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. Dzięki bogatej kolekcji przedmiotów zbieranych przez lata, które pan Marek przywiózł do naszej szkoły, uczniowie dowiedzieli się o zwyczajach, jakie panowały w wojsku polskich na przełomie XVIII/XIX wieku.

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 16 lutego 2023


Klasa 3T na warsztatach w Muzeum Warszawy:

Patriotyzm – wspólna sprawa.

Dzisiaj, patriotyzm to słowo modne, nadużywane, a dla niektórych, trochę wstydliwe. Ale czym jest patriotyzm? Czym jest dla mnie? Czy to wyłącznie bohaterstwo w walce i gotowość śmierci za ojczyznę? Czy rozumiemy to słowo tak samo jak ludzie po wojnie odbudowujący Warszawę?

 

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 13 lutego 2023


83. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W sobotę 24 września 2022 r. delegacja naszej szkoły w asyście Pocztu Sztandarowego uczestniczyła  na Cmentarzu Poległych w Radzyminie w uroczystości z okazji 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 

Utworzenie 83 lata temu – we wrześniu 1939 roku – Służby Zwycięstwu Polski stworzyło podwaliny Polskiego Państwa Podziemnego, które oprócz walki zbrojnej z okupantami, prowadziło także akcję tajnego nauczania, organizowało sądownictwo, a także działalność propagandową oraz wywiadowczą. Działające w latach 1939 – 1945 Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w całej okupowanej Europie.

Małgorzata Mierzejewska-Jaros - 25 września 2022


Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content