Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Spotkanie z Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

7 lutego 2023 r. uczniowie klas: 4t5, 4i5, 4k5, 4g5, 4gk, 4i,3t, Ic wzięli udział
w spotkaniu Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Młodzież miała możliwość obejrzenia prezentacji i uzyskania informacji, jaki jest cel tworzenia oddziałów obrony terytorialnej, w jaki sposób one funkcjonują oraz jak ubiegać się o wstąpienie
w szeregi WOTU.

Jak podkreślali nasi goście, służba w oddziałach obrony terytorialnej to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Na koniec tego interesującego spotkania chętni uczniowie otrzymali materiały informacyjne i promujące WOT.

Miłosława Regulska - 8 lutego 2023


Dzień otwarty!
22 kwietnia (sobota) od 10:00 - 13:00

X
Skip to content