Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Szkolenie „Łąka kwietna”

Miejsce szkolenia: Radzymin, SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8,

założenie łąki kwietnej: trawnik przy SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8;

Data: 24.09.2021 r. godz. 10:30

Część teoretyczna :przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych (przykłady dobrych praktyk), ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem zaniku bioróżnorodności, zmian długości okresu wegetacji, migrację gatunków inwazyjnych, korzyści z założenia łąki kwietnej w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Część praktyczna (praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i pokaz zakładania łąki kwietnej).

Przewidywany czas szkolenia ok. 5 godzin. Liczba osób ograniczona.

Szkolenie  „Jak zmiany klimatu wpływają na zdrowie?”

Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce, ul.  Tadeusza Kościuszki 14 a

Data: 25 września 2021 r. o godz. 10.30

Szkolenie : informacje o przyczynach i skutkach zmieniającego się klimatu, jak zmiany klimatu mogą wpływać na zdrowie człowieka, jak należy się przygotować do zapowiadanych konsekwencji zmian klimatu i jak reagować w momencie niekorzystnych zjawisk pogodowych i klimatycznych (np. fale upałów, lokalne podtopienia, silne wiatry itp.), przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w skali lokalnej i możliwości działań adaptacyjnych (np. rola zieleni w regulacji temperatury). Na koniec rozdanie sadzonek roślin rodzimych (w celu promocji łagodzenia skutków zmian klimatu poprzez zazielenianie najbliższego otoczenia-będzie o tym mowa na szkoleniu).

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

Przewidywany czas szkolenia ok. 3 godzin. Liczba osób ograniczona.

Szkolenie „Ogród deszczowy”

Miejsce szkolenia: Filia Biblioteki w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 49

Data: 01.10..2021 r. godz. 10.30

Szkolenie (z przerwą na lunch ):przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem lokalnych podtopień, korzyści z założenia ogrodu deszczowego.

W części praktycznej uczestnicy wezmą udział w zakładaniu ogrodu deszczowego w 3 skrzyniach na terenie przylegającym do Filii Biblioteki w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 49.

Część praktyczna: stworzenie ogrodu deszczowego w 3 skrzyniach. W trakcie części praktycznej nastąpi demonstracja przygotowania i wykonania poszczególnych części ogrodu deszczowego wraz z nauką sadzenia odpowiednio dobranych roślin (do nasadzenia w ogrodzie deszczowym wykorzystane zostaną tzw. rośliny hydrofitowe, które oczyszczają wodę oraz dobrze znoszą okresy suszy i zalewania. Będą to rośliny wieloletnie, co pozwoli uniknąć potrzeby corocznych nasadzeń, które naruszają warstwy drenujące). Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy i pod okiem specjalistów zbudują ogrody deszczowe w 3 skrzyniach.

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

Przewidywany czas szkolenia ok. 5 godzin. Liczba osób ograniczona.

UWAGA: Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy uprzednio zarejestrować się pod numerem telefonu (22) 346 11 58, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Operacja pn. „Klimat się zmienia- myślę, więc działam” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przeprowadzenie 5 szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawienie lokalnej społeczności innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia skutków zmian klimatu poprzez budowę i udostępnianie w okresie trwałości projektu- ogrodu deszczowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

Miejsce szkolenia: Radzymin, SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8,

założenie łąki kwietnej: trawnik przy SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8;

Data: 24.09.2021 r. godz. 10:30

Część teoretyczna :przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych (przykłady dobrych praktyk), ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem zaniku bioróżnorodności, zmian długości okresu wegetacji, migrację gatunków inwazyjnych, korzyści z założenia łąki kwietnej w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Część praktyczna (praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i pokaz zakładania łąki kwietnej).

Przewidywany czas szkolenia ok. 5 godzin. Liczba osób ograniczona.

Szkolenie  „Jak zmiany klimatu wpływają na zdrowie?”

Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce, ul.  Tadeusza Kościuszki 14 a

Data: 25 września 2021 r. o godz. 10.30

Szkolenie : informacje o przyczynach i skutkach zmieniającego się klimatu, jak zmiany klimatu mogą wpływać na zdrowie człowieka, jak należy się przygotować do zapowiadanych konsekwencji zmian klimatu i jak reagować w momencie niekorzystnych zjawisk pogodowych i klimatycznych (np. fale upałów, lokalne podtopienia, silne wiatry itp.), przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w skali lokalnej i możliwości działań adaptacyjnych (np. rola zieleni w regulacji temperatury). Na koniec rozdanie sadzonek roślin rodzimych (w celu promocji łagodzenia skutków zmian klimatu poprzez zazielenianie najbliższego otoczenia-będzie o tym mowa na szkoleniu).

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

Przewidywany czas szkolenia ok. 3 godzin. Liczba osób ograniczona.

Szkolenie „Ogród deszczowy”

Miejsce szkolenia: Filia Biblioteki w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 49

Data: 01.10..2021 r. godz. 10.30

Szkolenie (z przerwą na lunch ):przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska, jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej oraz sposoby przystosowania się do nowych warunków klimatycznych, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem lokalnych podtopień, korzyści z założenia ogrodu deszczowego.

W części praktycznej uczestnicy wezmą udział w zakładaniu ogrodu deszczowego w 3 skrzyniach na terenie przylegającym do Filii Biblioteki w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 49.

Część praktyczna: stworzenie ogrodu deszczowego w 3 skrzyniach. W trakcie części praktycznej nastąpi demonstracja przygotowania i wykonania poszczególnych części ogrodu deszczowego wraz z nauką sadzenia odpowiednio dobranych roślin (do nasadzenia w ogrodzie deszczowym wykorzystane zostaną tzw. rośliny hydrofitowe, które oczyszczają wodę oraz dobrze znoszą okresy suszy i zalewania. Będą to rośliny wieloletnie, co pozwoli uniknąć potrzeby corocznych nasadzeń, które naruszają warstwy drenujące). Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy i pod okiem specjalistów zbudują ogrody deszczowe w 3 skrzyniach.

Dla osób, które zadeklarują w zgłoszeniu taką potrzebę, przewidujemy bezpłatny transport z Radzymina w obie strony.

Przewidywany czas szkolenia ok. 5 godzin. Liczba osób ograniczona.

UWAGA: Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy uprzednio zarejestrować się pod numerem telefonu (22) 346 11 58, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Operacja pn. „Klimat się zmienia- myślę, więc działam” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przeprowadzenie 5 szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawienie lokalnej społeczności innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia skutków zmian klimatu poprzez budowę i udostępnianie w okresie trwałości projektu- ogrodu deszczowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

Łukasz Bryk - 20 września 2021


Skip to content