Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Ulicami Radzymina

W ciepłe czwartkowe przedpołudnie uczniowie klasy pierwszej technikum informatycznego pod opieką pai Krystyny Ziemichód i Miłosławy Regulskiej udali się na  wycieczkę historyczną ulicami Radzymina. Pai Krystyna Ziemichód opowiedziała
o zabytkach Radzymina.

Zwróciła szczególną uwagę uczniów na typową zabudowę centrum miasta na przykładzie ocalałych budynków, o mających miejsce targowiskach
w okresie międzywojennym. Następnie drogą Golgoty udaliśmy się na cmentarz. Tam zapaliliśmy znicz na grobie patrona naszej szkoły. Pani Regulska przypomniała krótko sylwetkę inż. Czesława Nowaka. Dalej poszliśmy na groby żołnierzy poległych w 1920 r. oraz uczestników II wojny światowej i tam też zapaliliśmy znicze.
            Młodzież była zainteresowana zadawała liczne pytania dotyczące historii Radzymina. Na zakończenie wycieczki zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Miłosława Regulska

Krystyna Ziemichód

Łukasz Bryk - 16 września 2021


Skip to content