Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.

Rok szkolny 2021/2021 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych rozpoczął się spotkaniem uczniów poszczególnych klas bezpośrednio z wychowawcami
w wyznaczonych do tego salach lekcyjnych. Wychowawcy przekazali wychowankom najistotniejsze informacje dotyczące rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

list Ministra Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczecie-roku-szkolnego-20212022–list-ministra-edukacji-i-nauki