Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Szkolne koło wolontariatu

opiekun: mgr Miłosława Regulska

Działalność szkolnego koła wolontariatu w swoich założeniach posiada angażowanie młodzieży w działania na rzecz pomocy innym. W ramach wolontariatu organizowane są różnorodne zbiórki i akcje charytatywne, w które włącza się cała społeczność szkolna np. (zbiórka nakrętek dla chorych dzieci, Szlachetna Paczka, świąteczne kartki dla więźniów, świąteczne paczki żywności dla żyjących na Białorusi żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzinni i wiele innych).

W ramach wolontariatu młodzież naszej szkoły współpracuje z Domem Opieki Społecznej dla Dzieci w Niegowie. W śród uczniów i nauczycieli zbierane są maskotki i zabawki edukacyjne. Zebranymi upominkami dzielimy się w czasie spotkań integracyjnych organizowanych z okazji „Mikołajek” oraz „Dnia Dziecka”.

Wychowankowie Niegowa wielokrotnie gościli w naszej szkole. Spotkaniom towarzyszą: spacery po ogrodzie szkolnym, atrakcyjne zabawy, konkursy, inscenizacje bajek mające na celu integrację społeczności szkolnej z osobami niepełnosprawnymi.

Od niedawna rozpoczęliśmy współpracę z Podopiecznymi Domu Wsparcia Dziennego „Nasza Bajka”, dla których nasi uczniowie przygotowali wiele ciekawych atrakcji.

Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni. Uczy pracy.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora dzień 24 grudnia 2021 jest dniem wolnym od pracy. Szkoła w tym dniu będzie zamknięta.
close
Skip to content