Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Szkolne koło wolontariatu

opiekun: mgr Miłosława Regulska

Działalność szkolnego koła wolontariatu w swoich założeniach posiada angażowanie młodzieży w działania na rzecz pomocy innym. W ramach wolontariatu organizowane są różnorodne zbiórki i akcje charytatywne, w które włącza się cała społeczność szkolna np. (zbiórka nakrętek dla chorych dzieci, Szlachetna Paczka, świąteczne kartki dla więźniów, świąteczne paczki żywności dla żyjących na Białorusi żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzinni i wiele innych).

W ramach wolontariatu młodzież naszej szkoły współpracuje z Domem Opieki Społecznej dla Dzieci w Niegowie. W śród uczniów i nauczycieli zbierane są maskotki i zabawki edukacyjne. Zebranymi upominkami dzielimy się w czasie spotkań integracyjnych organizowanych z okazji „Mikołajek” oraz „Dnia Dziecka”.

Wychowankowie Niegowa wielokrotnie gościli w naszej szkole. Spotkaniom towarzyszą: spacery po ogrodzie szkolnym, atrakcyjne zabawy, konkursy, inscenizacje bajek mające na celu integrację społeczności szkolnej z osobami niepełnosprawnymi.

Od niedawna rozpoczęliśmy współpracę z Podopiecznymi Domu Wsparcia Dziennego „Nasza Bajka”, dla których nasi uczniowie przygotowali wiele ciekawych atrakcji.

Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni. Uczy pracy.

Skip to content