Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Wyjazd na Politechnikę Warszawską – 23.04.2024

Dnia 23 kwietnia 2024 roku odbył się pozalekcyjny wyjazd na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, poświęcony wykładowi na temat współpracy z modelami generatywnymi sztucznej inteligencji.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji Bartosza Sawickiego, Radosława Roszczyka oraz Marcina Korlaka. Ich wystąpienie skupiło się na omówieniu podstaw Large Language Model (LLM), czyli modeli charakteryzujących się zdolnością do generowania języka ogólnego przeznaczenia.

Oprac.: Szymon Sowiński 2c (technik programista)

Prelegenci przedstawili różnorodne zastosowania sztucznej inteligencji w dziedzinach takich jak sztuka, marketing, edukacja, branża filmowa, reklamowa oraz muzyczna. Omówione zostały także obietnice i obawy związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji.

W dalszej części prezentacji uczestnicy zapoznali się z narzędziami służącymi do generowania tekstu oraz obrazów, wraz z zasadami ich efektywnego wykorzystania.

Kolejnym tematem było wykorzystanie AI w procesie wizualizacji danych. Uczestnicy dowiedzieli się o możliwości tworzenia wykresów oraz innych form prezentacji danych przy użyciu modeli sztucznej inteligencji, a także ich integracji z popularnymi aplikacjami biurowymi.

W finalnej części wykładu przedstawiono proces tworzenia własnych asystentów sztucznej inteligencji za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. Ich celem jest usprawnienie i przyspieszenie pracy poprzez dostosowane zagadnienia do danego zawodu.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za aktywne uczestnictwo w wykładzie oraz panu Łukaszowi Brykowi za pomoc w jego organizacji.

Łukasz Bryk - 24 kwietnia 2024


Skip to content