Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Spotkanie podsumowujące staż zawodowy w Capraroli

23 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd grupy 16 uczniów z klas: 4T i 4T5, którzy w październiku odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Capraroli, we Włoszech, w ramach współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik architektury krajobrazu byli pierwszą grupą, która odbyła staż zagraniczny w ramach aktualnie realizowanego projektu „Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie”.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział: pani Dyrektor, Małgorzata Zwolska, opiekunowie grupy: pani Małgorzata Sieroszewska oraz pani Halina Baranowska, jak również koordynator projektu, p. Anna Romaszko. Gościem specjalnym, który zaszczycił nas swoją obecnością był pan Alessio Moricca, koordynator z ramienia organizacji pośredniczącej “CERES”.

Podczas spotkania uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu, opiekunowie oraz p. Alessio Moricca podkreślali zaangażowanie młodzieży w pracę, wskazywali na ogromną wartość praktyk zagranicznych i zachęcali młodszych uczniów również biorących udział w spotkaniu, do udziału w kolejnych edycjach projektu Erasmus+.

Anna Romaszko - 26 listopada 2022


Skip to content