Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszej szkole

13 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej. Tego dnia gospodarze klas spotkali się przy tablicy upamiętniającej powstanie „Związku Zawodowego Solidarność” w naszej szkole i wysłuchali  krótkiej prelekcji na temat wydarzeń z 1981 r.

          Gościliśmy również tych nauczycieli, którzy 40 lat temu mimo zakazu władz komunistycznych przybyli do szkoły „zobaczyć co się dzieje”, sprawdzić, czy nie doszło do jakiś niepokojących i niebezpiecznych sytuacji.

Wieloletni nauczyciel historii w  naszej szkoły p. Jan Wnuk przypomniał wydarzenia z tamtego okresu. Podkreślił, iż nasz naród w obliczu zagrożenia wielokrotnie jednoczył się bez względu na przekonania,  stan majątkowy, wyznanie religijne obywateli.  Przypomniał o założeniu „Solidarności” w naszej szkole oraz na terenie gminy Radzymin. Podkreślił, że w działalność „Solidarności” włączona była również młodzież klas najstarszych naszej szkoły.
Przy tablicy upamiętniającej powstanie „Solidarności” wspomniano zmarłych, którzy stracili życie w stanie wojennym. Odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Następnie zaproszeni Goście przy herbacie i kawie, ze wzruszeniem kontynuowali wspomnienie czasów stanu wojennego.

                                                                                                                         oprac. Miłosława Regulska

40 lat temu– w niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku społeczeństwo polskie       z przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego dowiedziało się o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Jaruzelskim jako przewodniczącym.

Wojsko i milicja obsadziły wszystkie kluczowe punkty w kraju. Zamknięte zostały granice a po kraju nie wolno było poruszać się bez specjalnych przepustek.

Drogi wyjazdowe z miast zostały zablokowane. Przerwano połączenia telefoniczne. Zostały zawieszone prawa obywatelskie. Wieczorem i w  nocy obowiązywała godzina policyjna. Zamknięte zostały też kina, teatry oraz na jakiś czas szkoły.

   Już poprzedniej nocy do mieszkań działaczy opozycji, głównie
,, Solidarności” wkroczyła milicja i służba bezpieczeństwa,  aresztowała tysiące z nich. Wszyscy zostali wywiezieni – jako internowani – do ,, ośrodków odosobnienia”.

Masowy wybuch strajków okupacyjnych w kopalniach, hutach, stoczniach i największych fabrykach całego kraju był odpowiedzią Polaków na stan wojenny i represje. Oddziały ZOMO i wojska dławiły strajki siłą. Były ofiary śmiertelne i wielu rannych m.in. w kopalni ,, Wujek” w Katowicach, gdzie podczas pacyfikacji zginęło sześciu górników, a trzech zmarło w wyniku odniesionych ran.

Stan wojenny, choć przewidywany, zaskoczył nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

W poniedziałek do szkoły wkroczył komisarz wojenny. Nakazano zdjąć okolicznościowe dekoracje na szkolnych korytarzach. Wbrew nakazowi nie zdjęto portretu Ojca św. Jana Pawła II i cytatów z Jego przemówień.

Po powrocie uczniów z przymusowych ferii w szkole zorganizowano jeden z nielicznych w polskich szkołach, protest przeciw wprowadzeniu stanu wojennego.

Na znak żałoby po pierwszych ofiarach stanu wojennego uczniowie założyli na długiej przerwie uszyte  w internacie czarne opaski na rękawy. I tak trwali przez trzy godziny

   Następnego dnia zjawił się w szkole komisarz wojenny i uzbrojeni żołnierze. Trwały przesłuchania i dochodzenia. Były aresztowania dla uczniów i sankcje dla nauczycieli oraz groźby dla dyrekcji.

    W obronie uczniów, których demonstracyjnie pod karabinami prowadzono przez miasto na komisariat milicji, stanęła dyrekcja szkoły i nauczyciele. Udało się ich uchronić przed większymi represjami, tak że mogli ukończyć szkołę.

Stan wojenny został oficjalnie zakończony 22 lipca 1983 roku. Jednak nie skończyły się aresztowania i represje wobec osób, którym zarzucono działalność ,,antysocjalistyczną”. Męczeńska śmierć księdza Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 roku świadczyła o braku praworządności w Polsce.

W 20 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w roku 2001 w holu szkolnym została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca protest uczniów naszej szkoły.

W kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego zbieramy się przy niej by złożyć kwiaty i kolejnym pokoleniom uczniów przypominać o bohaterskiej postawie  naszych starszych kolegów.

Wciąż wierni jesteśmy hasłu, które przez wiele lat wypisane było na szkolnym korytarzu:

,, Nie przemoc, nie zaborca

wygubią lud bratni,

ale własna niepamięć

zada cios ostatni”.

Łukasz Bryk - 14 grudnia 2021


Skip to content