Witamy na naszej stronie


DNI OTWARTE
5 kwietnia 2019 r. (piątek) godz.14.00-18.00
6 kwietnia 2019 r. (sobota) godz.10.00-14.00

Ostatnie artykuły:

1) Oferta pracy dla ogrodnika
2) Polacy Kresowym Rodakom. Zbiórka Wielkanocna
3) Kreatywne warsztaty lodowe z "SCHӦLLER ICE CREAM"
4) Nowe ogłoszenie o pracę dla absolwentów
5) XIV Powiatowe Dni Planowania Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

 

Nasza Szkoła powstała w celu kształcenia ludzi świadomych tego, że przyroda jest najcenniejszym skarbem ludzkości, a także żeby człowiekowi XX wieku, zafascynowanemu rozwojem techniki i cywilizacji, urbanizacji, opanowaniem przestrzeni kosmicznej, przypomnieć, że dla zachowania psychofizycznej równowagi niezbędne jest niebo, czysta woda i bujna zieleń - tym cenniejsza, im bardziej pierwotna i odległa od sztucznej cywilizacji.

 

Film reklamowy


UWAGA! Od roku 2018 internat szkolny uległ likwidacji.
Od roku szkolnego 2019/2020 zawód kelner otrzyma nową nazwę: technik usług kelnerskich.

 

PREZENTACJA SZKOŁY - POKAZ SLAJDÓW

Oferujemy:

  • uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego i zawodowego,
  • praktyczną naukę zawodu,
  • dobry dojazd do Szkoły ze wszystkich kierunków,
  • 3 pracownie komputerowe i bibliotekę multimedialną
  • zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań: ekologicznym, młodych architektów, wolontariatu, teatralnym, zdrowego żywienia oraz carvingu.
  • dobrą bazę dydaktyczną dla wszystkich kierunków kształcenia,
  • piękny ogród szkolny,
  • kontakt z życzliwymi nauczycielami,
  • dobrą, przyjazną atmosferę w klasach.

Szkoła współpracuje z SITO (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) i Ogrodem Botanicznym w Warszawie.

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Irlandii.

Szkoła uzyskała status ośrodka do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy również działalność charytatywną. Współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieży naszej szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi.

Jesteśmy organizatorami Corocznego Marszu Niepodległości.

W szkole często odbywają się wystawy kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, a także konkursy plastyczne.


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH -


STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA -


STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ -