Witamy na naszej stronie


Ostatnie artykuły:

1) STUDNIÓWKA 2019 (26 stycznia)
2) Podsumowanie I półrocza Szkolnego Konkursu "Zagadki Ekologiczne"
3) Patriotyzm wczoraj i dziś - poranek patriotyczny
4) Pierwsze tegoroczne spotkanie grupy GDG Radzymin
5) Świąteczne spotkanie kolędowe

 

Nasza Szkoła powstała w celu kształcenia ludzi świadomych tego, że przyroda jest najcenniejszym skarbem ludzkości, a także żeby człowiekowi XX wieku, zafascynowanemu rozwojem techniki i cywilizacji, urbanizacji, opanowaniem przestrzeni kosmicznej, przypomnieć, że dla zachowania psychofizycznej równowagi niezbędne jest niebo, czysta woda i bujna zieleń - tym cenniejsza, im bardziej pierwotna i odległa od sztucznej cywilizacji.

 

Film reklamowy


 

PREZENTACJA SZKOŁY - POKAZ SLAJDÓW

Oferujemy:

  • uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego i zawodowego,
  • praktyczną naukę zawodu,
  • dobry dojazd do Szkoły ze wszystkich kierunków,
  • 3 pracownie komputerowe i bibliotekę multimedialną
  • zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań: fotograficznym, ekologicznym, młodych architektów, wolontariatu, teatralnym, podróżnika smaku, zdrowego żywienia oraz carvingu.
  • dobrą bazę dydaktyczną dla wszystkich kierunków kształcenia,
  • piękny ogród szkolny,
  • kontakt z życzliwymi nauczycielami,
  • dobrą, przyjazną atmosferę w klasach.

Szkoła współpracuje z SITO (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) i Ogrodem Botanicznym w Warszawie.

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Szkoła uzyskała status ośrodka do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Prowadzimy również działalność charytatywną. Współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieży naszej szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi.

Jesteśmy organizatorami Corocznego Marszu Niepodległości.

W szkole często odbywają się wystawy kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, a także konkursy plastyczne.


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH -


STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA -


STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ -