7. STYPENDYŚCI

LAUREACI STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
PRZYZNAWANEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE

rok imię i nazwisko szkoła
1999 Izabela Brzozowska
Monika Chodyń
Anna Stolarczyk
Liceum Zawodowe - kelner bufetowy
Technikum Terenów Zieleni (3l.)
Technikum Terenów Zieleni
2000 Monika Chodyń
Izabela Fornalczyk
Agnieszka Grad
Technikum Terenów Zieleni (3l.)
Technikum Terenów Zieleni
Liceum Zawodowe - kelner bufetowy
2001 Izabela Fornalczyk
Wioletta Pisarek
Technikum Terenów Zieleni
Liceum Zawodowe - kelner bufetowy
2002 Weronika Rudzińska Technikum Architektury Krajobrazu
2003 Weronika Rudzińska Technikum Architektury Krajobrazu
2004 Marta Falbińska
Łukasz Stankiewicz
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
Technikum Architektury Krajobrazu
2005 Marta Falbińska
Łukasz Stankiewicz
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
Technikum Architektury Krajobrazu
2006 Magdalena Ciszewska
Kinga Siedlecka
Technikum Architektury Krajobrazu
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
2007 Agnieszka Krawczyk Technikum Architektury Krajobrazu
2008 Agnieszka Krawczyk
Monika Owsianko
Technikum Architektury Krajobrazu
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
2009 Anna Kalinowska
Monika Owsianko
Technikum Architektury Krajobrazu
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
2010 Rafał Zygartowicz Technikum Zawodowe - technik agrobiznesu
2011 Katarzyna Kostrzewa
Aleksandra Kruk
Beata Przybysz
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
Technikum Architektury Krajobrazu
Technikum Zawodowe - technik organizacji usług gastronomicznych
2012 Katarzyna Kostrzewa
Sandra Roguska
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
Technikum Zawodowe - technik organizacji usług gastronomicznych