3. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

  • W ramach praktyk zawodowych, a także w ramach wymiany doświadczeń współpracujemy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW w Warszawie, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także szkołami podobnego profilu.
  • Nasza młodzież odbywa praktyki w renomowanych restauracjach i hotelach warszawskich (m.in. Radisson, Lord, Flik, Blue Cactus, La Bohem) oraz w bankach i innych wiodących firmach na terenie powiatu
  • Jesteśmy współorganizatorami wielu imprez na terenie Radzymina np. obchodów „Dnia Ziemi”, programu „Święto Drzewa” organizowanego przez klub Gaja. Wykonujemy także dekoracje kwiatowe, które stanowią piękną oprawę wielu ważnych imprez (Dożynki Diecezjalne, imprezy na terenie Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie)
  • Prezentujemy osiągnięcia uczniów na Międzynarodowych Targach Ogrodniczych HORTIEXPO w Broniszach
  • Dla potrzeb Nadleśnictwa Drewnica wykonujemy domki lęgowe dla ptaków, a także sadziliśmy las wykorzystując do tego celu materiał szkółkarski wyprodukowany w naszej szkole
  • Prowadzimy Warsztaty Ekologiczne dla uczniów okolicznych gimnazjów
  • Szkoła prowadzi działalność charytatywną. Od 2000 r. współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieży naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi.
  • Dużym wyzwaniem dla nas było powierzenie nam wykonania inwentaryzacji zabytkowego drzewostanu w parku w Chrzęsnem. Zinwentaryzowaliśmy ok. 850 drzew i krzewów określając ich nazwy rodzajowe i gatunkowe (polskie i łacińskie), podając średnicę pnia, średnicę rzutu korony i wysokość.