2. STAŁE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

  • Bieg Niepodległości – impreza organizowana od 15 lat z okazji Święta Niepodległości dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych Radzymina
  • Festyn Jesienny „Zielono mi” (od 2008 r.) integrujący społeczność lokalną
  • Coroczne konkursy kompozycji florystycznych: „Wielkanocny króliczek”, „Barwy jesieni”, „Stroik bożonarodzeniowy”
  • Wystawy prac uczniów z Koła Fotograficznego organizowane w szkole, ośrodkach kultury, gimnazjach i Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
  • Kiermasz stroików bożonarodzeniowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki (poza tym nasze stroiki trafiają do Prezydenta Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, przedstawicieli ministerstw, a także na stół redaktorski programu TVP 3
  • Nasza szkoła jest jedną z trzech placówek w województwie mazowieckim, która ma status Ośrodka do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ogrodnika. W związku z tym jesteśmy odpowiedzialni za wyposażenie oraz przeprowadzenie tego egzaminu dla uczniów naszej szkoły, a także uczniów innych szkół o tym profilu, także na poziomie technikum. Dobrze wyposażona baza do nauki zawodu, a także wysokie kwalifikacje nauczycieli zawodu mają znaczący wpływ na dobre przygotowanie naszych uczniów do egzaminów zawodowych.