Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Mirkowski

kontakt: zstz.sekretariat@gmail.com

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów.