BIBLIOTEKA WITA!
Strona główna Regulamin biblioteki Regulamin MCI Archiwum biblioteki Historia biblioteki Wykaz bibliotekarzy

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i innie pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Przebywający w MCI są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących obsługi urządzeń elektryczny oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Komputer w Centrum służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgodny od bibliotekarza.
 5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystających z komputerów a zauważone usterki komputera zgłosić do bibliotekarza.
 6. Jednorazowa przy komputerze mogą przebywać 4 osoby.
 7. Użytkownicy mają prawo do zapisywania swoich danych wyłącznie w wyznaczonym im miejscu. Obsługa Centrum nie gwarantuje zachowania danych poza wyznaczonym miejscu.
 8. Korzystanie z drukarki i skanera możliwe jest wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 9. Przynoszenie i używanie w Centrum dyskietek (dysków CD) spoza Centrum jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu do bibliotekarza.
 10. W Multimedialnym Centrum Informacji zabrania się:
  • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, przełączania bądź odłączania klawiatur, myszy, monitorów, głośników;
  • wszelkich działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci;
  • jedzenia, picia napojów, przynoszenia odzieży wierzchniej i głośnych rozmów;
  • korzystania z zasobów sieci sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi; użytkownikom nie przestrzegających tego zakazu lub przechowującym niedozwolone pliki będzie ograniczony dostęp do sieci i wyciągnięte konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły.
 11. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko pracy i zgłosić to bibliotekarzowi.