BIBLIOTEKA WITA!
Strona główna Regulamin biblioteki Regulamin MCI Archiwum biblioteki Historia biblioteki Wykaz bibliotekarzy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny czasopism)
  • w klasopracowniach (zbiory audiowizualne).
 4. Osoby korzystające ze zbiorów biblioteki na miejscu mają obowiązek zapisania się w zeszycie czytelni i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury pracy umysłowej.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 3 tygodni.
 6. W wyjątkowych sytuacjach można wypożyczyć (na bardzo krótki okres) książki zaliczane do księgozbioru podręcznego.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem, a o zauważonych uszkodzeniach poinformować nauczyciela-bibliotekarza.
 8. Zagubioną lub zniszczoną książkę (lub inny dokument) czytelnik winien odkupić, a w razie niemożności inny tytuł wskazany przez bibliotekarza (o podobnej wartości).
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone materiały winny być zwrócone do biblioteki.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką.