Zagraniczne praktyki zawodowe w ZSTZ



Irlandia

Technik architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu
Technik informatyk
Technik informatyk



Włochy

Technik usług kelnerskich
Technik usług kelnerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych



Wielka Brytania

Technik informatyk



Po pracy...

Włochy
Irlandia
Włochy
Irlandia
Londyn