PROJEKT UNIJNY z 2015 ROKU

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZSTZ RADZYMIN

Projekt „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin” złożony przez nasz szkołę w programie Earsamus + otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi: 273293,43 zł.
Numer projektu: POWER VET 2015-1- PL01-KA102- 015004

 

W ramach projektu zamierzamy wysłać 2 grupy uczestników:

  • I grupa - uczniowie z 3 klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (20 uczniów + 2 opiekunów), którzy wyjadą na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Londynu na przełomie lutego i marca 2016 roku.

 

  • II grupa - nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektor, doradca zawodowy oraz koordynator projektów unijnych w szkole – w sumie 17 osób, którzy wyjadą na tygodniowy pobyt do Londynu w celu zapoznania się z systemem szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii, rozwinięciem warsztatu swojej pracy, doskonaleniem metod i narzędzi nauczania zawodów w naszej szkole. Wyjazd tej grupy planowany jest na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku.

 

 GASTRONOMIA NA STAŻU ZAWODOWYM W LONDYNIE

NAUCZYCIELE ZAWODU Z ZSTZ Z RADZYMINA NA SZKOLENIU W LONDYNIE