O dysleksji dla wychowawców

 
 • Binder G., Michaelis R., Trudności w nauce. Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem, Warszawa 2003
 • Bogdanowicz M., Niezwyczajni uczniowie, w: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2002, t. I·
 • Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lubin 1994
 • Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004· Brejnak W., Dysleksja, Warszawa 2003· Brejnak W., Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 1993· Brejnak W., Zabłocki K., Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawa 1999
 • Dysleksja rozwojowa - rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym, red. E. Jędrzejowska, Opole 2003
 • Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa 2000
 • Filipczuk H., Zapobiegajmy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, Warszawa 1985· Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Przekrój zagadnień, red. A. Herzyk, B. Daniluk, Lublin 2002
 • Jędrzejowska E., Jurek A., Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi.· Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003
 • Mihilewicz S., Dziecko z trudnościami w rozwoju, Kraków 2001
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce, Warszawa 1999
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Warszawa 2001
 • Olechowska A., Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli, Warszawa 2001
 • Oszwa U., Dysleksji na ratunek, „Remedium” 2001, nr 8· Oszwa U., Metody pracy z dysleksją, „Remedium” 2001, nr 11
 • Oszwa U., W cieniu szkolnych możliwości, „Remedium” 2001, nr 9
 • Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1999
 • Selikowitz M., Dysleksja, Warszawa 1999· Wszeborowska- Lipińska B., Młodzież dyslektyczna. Perspektywy kariery szkolnej. Cz. 1-2, „Przegląd Oświatowy” 1995, nr14, s. 15, nr 15, s. 16