O dysleksji dla rodziców

 
 • Balejko A., Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu, Białystok 1999
 • Binder G., Michaelis R., Trudności w nauce. Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem, Warszawa 2003
 • Bogdanowicz M., Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych, „Scholasticus” 1992 nr 2, s. 37-38
 • Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1989
 • Bogdanowicz M., Metoda kalkowania Grace Fernald, w: Jak pomóc dziecku z dysortografią, Zielona Góra 2000
 • Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lubin 1994
 • Bogdanowicz M., Recepty na dobre czytanie i pisanie, w: Jak pomóc dziecku z dysortografią, Zielona Góra 2000
 • Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002· Brejnak W., Dysleksja, Warszawa 2003
 • Brejnak W., Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 1993
 • Brejnak W., Zabłocki K., Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawa 1999· Chmielewska E., Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kielce 2001
 • Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa 2000
 • Filipczuk H., Zapobiegajmy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, Warszawa 1985
 • Fischer- Tietze R., Nie ma głupich dzieci. Jak dochodzi do zaburzeń w nauce i jak temu zaradzić. Poradnik dla (przyszłych) rodziców, wychowawców i nauczycieli, Kielce 2002
 • Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami izaburzeniami rozwoju, Kraków 2003
 • Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Przekrój zagadnień, red. A. Herzyk, B. Daniluk, Lublin 2002
 • Jurek A., Jędrzejowska E., Dysleksja a zaburzenia uwagi, w: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 2003, nr 24, s. 151-154
 • Leo S., Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby mogło lepiej się uczyć. Poradnik dla rodziców, Kielce 2002
 • Mihilewicz S., Dziecko z trudnościami w rozwoju, Kraków 2001
 • Oszwa U., Dysleksji na ratunek, „Remedium” 2001, nr 8
 • Oszwa U., Metody pracy z dysleksją, „Remedium” 2001, nr 11
 • Oszwa U., W cieniu szkolnych możliwości, „Remedium” 2001, nr 9
 • Raymond S., Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców, Kielce 2004
 • Rentflejsz-Kuczyk A., Jak pomóc dzieciom dyslektycznym. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 1999
 • Selikowitz M., Dysleksja, Warszawa 1999