Myśli o wychowaniu

 

Nie powinno się surowszych norm karności stosować z powodu postępów w nauce, lecz tylko z powodu obyczajów.
Jan Amos Kome

Obawiam się, iż nasze zbyt troskliwe wychowanie wydaje skarłowaciałe owoce.
Georg Christoph Lichtenberg

Niektóre dzieci tak lubią szkołę, że chcą w niej pozostać przez całe życie. Uczeni rekrutują się z tych infantylistów.
Hugo Steinhaus 

Rośliny uszlachetnia się przez uprawę, ludzi przez wychowanie.
Jan Jakub Rousseau 

Jeżeli dałeś komuś życie, daj mu również instrukcję użytkowania.
Valeriu Butulescu 

W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej.
Adolf Dygasiński 

Pierwszą zasadą dobrego wychowania jest nie obrażanie nikogo.
Wolter 

Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny.
Antoni Czechow 

Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.
Henry David Thoreau 

Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.
Józef Tischner 

Wychowanie musi mieszać przykrość z przyjemnością.
Arystoteles 

Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje.
Albert Camus 

Wychowywać to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję.
Marshall McLuhan 

Moje dzieciństwo było zepsute, gdyż było całkowicie nastawione na moje przyszłe powodzenie w egzaminach.
Cai Yuanpei 

Sięgajcie po rady ekspertów, jeśli macie problem, którego nie potraficie rozwiązać, ale nie wierzcie, że ci specjaliści lepiej od was wychowali swoje dzieci.
Judith Harris 

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.
Gabriel Laub 

Wychowanie zaczyna się w chwili, gdy nam się zdaje, że się już skończyło.
Mikołaj Gogol 

Obawiam się, iż nasze zbyt troskliwe wychowanie wydaje skarłowaciałe owoce
Georg Christoph Lichtenberg 

Mielibyśmy doskonale wychowane dzieci, gdyby ich rodzice byli dobrze wychowani.
Johann Wolfgang Goethe 

Każdy światowiec zadaje się raczej z dobrze wychowanym draniem niż ze źle wychowanym świętym.
Marie von Ebner-Eschenbach 

Dobre wychowanie polega na ukrywaniu tego, jak wysoko człowiek ceni sam siebie, a jak nisko - innych.
Jean Cocteau 

Zrozumienie jest więcej warte niż zapamiętanie.
Ammar Al-Farabi