REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU:

ART FOOD na WIELKANOC

I. CEL KONKURSU .

  • Wymiana poziomu kształcenia zawodowego.
  • Wymiana doświadczeń między uczniami.
  • Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań i praktycznych umiejętności uczniów związanych z przyszłym zawodem.
  • Promocja talentów sztuki kulinarnej.
  • Inspirowanie uczniów do kreatywności i innowacyjności.
  • Rozbudzenie pomysłowości i kreatywności uczniów


II.   
ORGANIZATOR

Magdalena Metelska

Renata Kornacka

 

III.  UCZESTNICY

Uczniowie klas z TŻiUG, Kelner oraz chętni uczniowie z klas Technikum Architektury i Informatyki.

 

IV.  ZASADY KONKURSU

Konkurs przebiega w jednym etapie.

W ramach konkursu „ART FOOD na WIELKANOC” należy wykonać dwie dekoracje z surowców żywnościowych, które są zarazem dekoracją stołu/potrawy. Obowiązkowy element dekoracyjny to jajka.

Zadanie konkursowe uczniowie wykonują w domu.

Należy przesłać zdjęcia do organizatorek konkursu w formie prezentacji. Prezentacja powinna zawierać:

-   zdjęcia surowców, zdjęcia z poszczególnych etapów przygotowywania dekoracji, zdjęcia z gotowych dekoracji,

-   opis przesłanych zdjęć.

Każda prezentacja powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Nie zezwala się na stosowanie sztucznych dekoracji.

 

V. TERMINARZ

Prace należy przesłać w dniach 29-31 marca 2021 do p. M. Metelskiej i p. R. Kornackiej przez e-dziennik z dopiskiem w temacie Konkurs „Art food na Wielkanoc”.

 

VI.  OCENA PORAC KONKURSOWYCH

Kryteria oceny

- Estetyka wykonania dekoracji .

- Dobór odpowiednich półproduktów do dekoracji.

-   Zastosowanie podstawowych zasad bhp podczas w

-   ykonywania zadania.

- Atrakcyjność, oryginalność i własna inwencja twórcza podczas przygotowywania

dekoracji

- Pracochłonność /trudność w wykonaniu.

- Zaangażowanie w wykonanie prezentacji (temat pracy, ilość zdjęć wraz z opisem, żródło inspiracji).

 

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I, II, III miejsce - dyplomy i nagrody rzeczowe.