Świąteczna akcja „Razem na Święta”


Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji świątecznej pt. „Razem na Święta” 2020  organizowanej przez Kuratorium
w Warszawie, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W ramach akcji zachęcam do wykonania kartek świątecznych dla Wychowanków Domu Opieki Społecznej w Niegowie, z którymi szkoła współpracuje od bardzo wielu lat. Wykonane dowolną techniką kartki należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 18 grudnia 2020 r.
Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które wezmą udział
w akcji, otrzymają pamiątkowy dyplom.

Oprac.: Miłosława Regulska