Powitanie nowego sztandaru Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowka w Radzyminie oraz ślubowanie klas pierwszych


W dniu 21 października 2020 odbyło się pożegnanie sztandaru Zespołu Szkół Terenów Zieleni oraz powitanie nowego sztandaru Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych.

Uroczystość odbyła się w holu szkoły przy tablicy patrona szkoły Czesława Nowaka. W uroczystości wzięli udział gospodarze 15 klas naszej szkoły, dyrektor Małgorzata Zwolska, wicedyrektor Małgorzata Sieroszewska i kierownik szkolenia praktycznego Dorota Jachacy.

Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania Hymnu Państwowego przy akompaniamencie akordeonowym wykonanym przez ucznia klasy pierwszej Janka Rudajko

               Pani dyrektor Małgorzata Zwolska zapoznała wszystkich z historią szkoły, a uczeń klasy drugiej Paweł Gryglas przedstawił postać patrona szkoły – Czesława Nowaka. Następnie symbolicznie pożegnano sztandar szkoły Zespołu Szkół Terenów Zieleni i wprowadzono nowy sztandar Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, który został poświęcony przez księdza Daniela Filipowicza.

               Tego samego dnia odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Każda klasa oddzielnie składała rotę ślubowania zgodnie z ceremoniałem szkolnym.

Irena Pałaś