Uroczystości w intencji ofiar Bitwy Warszawskiej 1920 r.


7 października 2020 r. w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego miała miejsce  Msza św. celebrowana przez bpa Marka Solarczyka w intencji ofiar Bitwy  Warszawskiej 1920, a szczególnie za bohaterów walk pod Radzyminem: Stefana Waltera, Ryszarda  Downara-ZapolskiegoStefana Pogonowskieg. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej uprowadzonych i zmordowanych przez bolszewików: ks. Andrzeja Rudzkiego (wikariusza z Radzymina) p.Dominika Rusiniaka 

 (kierownika Szkoły Powszechnej).

W uroczystej Mszy św. i poświęceniu tablicy wzięła udział delegacja naszej szkoły, wraz z Pocztem Sztandarowym.


  Miłosława Regulska